Méindeg, 10. Juni 2013

Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, des Drénglechkeetsfro un den Här Staatsminister weiderzeleeden.
Den 10. Abrëll 2013 huet sech RTL op eng Rei vun Dokumenter bezunn,...

Méi liesen

Méindeg, 10. Juni 2013

Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Här Gesondheetsminister weiderzeleeden.
Patienten, déi mat enger chronescher Péng geplot sinn, hunn et zu Lëtzebuerg...

Méi liesen

Méindeg, 10. Juni 2013

Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Här Premierminister an un den Här Finanzminister weiderzeleeden.
An der Press konnt een deslescht liesen,...

Méi liesen

Méindeg, 10. Juni 2013

Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Här Gesondheetsminister weiderzeleeden.
D’Remboursementer vun der Gesondheetskees, respektiv der Staatsbeamtekrankekeess, si fir vill Leit vu...

Méi liesen

Méindeg, 03. Juni 2013

Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Här Finanzminister weiderzeleeden.
Viru kuerzem gouf den Alinéa 6 vum Artikel 174 iwwert d‘Besteierung vun...

Méi liesen

Méindeg, 03. Juni 2013

Monsieur le Président,
Conformément au règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question suivante à Monsieur le Ministre des Finances.
A partir de 2015, l’entrée en vigueur...

Méi liesen

Mëttwoch, 29. Mee 2013

Luc Frieden äntwert op parlamentaresch Fro vum Gast Gibéryen (rtl.lu)

Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Finanzminister weiderzeleeden.

Am Kader vun der...

Méi liesen

Mëttwoch, 29. Mee 2013

Anonym Gebuert: Kanner sollen hir Eltere kënne kenne léieren (rtl.lu)
Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un d’Madame Familljeministesch weiderzeleeden.
Zënter 1975...

Méi liesen

Freideg, 24. Mee 2013

Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Här Justizminister weiderzeleeden.
D’Käschten, déi de Staat dréit fir Affekotefraisen am Kader vun der „assistance...

Méi liesen

Freideg, 24. Mee 2013

Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un den Här Gesondheetsminister weiderzeleeden.
D’Remboursementer vun der Gesondheetskees, respektiv der Staatsbeamtekrankekeess, si fir vill Leit vu...

Méi liesen