Dënschdeg, 30. Oktober 2012

Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Premierminister weiderzeleeden.

Virun der Walcampagne am Joer 2009 hu verschidde Ministèrë massiv Informatiounsspoten op der Televisioun,...

Méi liesen

Dënschdeg, 30. Oktober 2012

Monsieur le Président,

Conformément au règlement de la Chambre des Députés, nous souhaitons poser la question suivante à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures.

Dans le cadre des études...

Méi liesen

Méindeg, 29. Oktober 2012

Monsieur le Président,

Conformément au règlement de la Chambre des Députés, je souhaite poser la question urgente suivante à Messieurs les Ministres des Finances, de l’Economie et du Développement durable et...

Méi liesen

Méindeg, 29. Oktober 2012

Monsieur le Président,

Conformément au règlement de la Chambre des Députés, je vous prie de bien vouloir transmettre la question suivante à Monsieur le Ministre de la Fonction publique et à...

Méi liesen

Freideg, 26. Oktober 2012

Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madame Ministesch fir Chancegläichheet weiderzeleeden.

Déi Europäesch Kommissärin, d’Madame Viviane Reding, huet elo virgeschloen, datt eng Fraequot vu...

Méi liesen

Mëttwoch, 24. Oktober 2012

Le 27 août 2012, le député Fernand Kartheiser (ADR) adressait aux ministres du Développement durable et de l’Economie une question parlementaire portant sur les gaz de schiste. “A un moment...

Méi liesen

Méindeg, 22. Oktober 2012

Här President,
Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Kommunikatiouns- a Medieminister weiderzeleeden.
Iwwer d’Gebäerdesprooch an Ënnertitelen op Däitsch oder Lëtzebuergesch op der...

Méi liesen

Mëttwoch, 17. Oktober 2012

Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir nohalteg Entwécklung an un den Här Wirtschaftsminister weiderzeleeden.

An Zäiten, wou vill muss iwwer...

Méi liesen

Dënschdeg, 16. Oktober 2012

Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Madame Ministesch fir Chancegläichheet weiderzeleeden.

An Norwegen gouf et elo eng grouss Diskussioun ëm d’Resultat vun enger joerzéngtelaanger,...

Méi liesen

Freideg, 12. Oktober 2012

Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement dës parlamentaresch Fro un den Här Minister fir nohalteg Entwécklung and un den Här Minister fir nohalteg Entwécklung an Infrastrukturen weiderzeleeden.^

Déi belsch Prëss mellt, datt d’Aarbechten...

Méi liesen