Aktuelles

Minister Biltgen auf dem Weg zurück?

Manchmal bringt die Politik Großes zustande. Wegweisendes. Oder zumindest längst Überfälliges. Dies war der Fall anlässlich der Verfassungsreform vom 12. Juli 1996 als das Großherzogtum

Weiderliesen »
Aktuelles

[BEÄNTWERT] Portail “Culture.lu”

Här President, Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un d’Madame Kulturministesch weiderzeleeden. Viru kuerzem ass am Spaweck de Portail „Culture.lu“

Weiderliesen »