Lëtzebuerg an déi Europäesch Sozialcharta

Lëtzebuerg an Europa

Déi Lëtzebuerger Regierung huet d’Europäesch Sozialcharta vun 1961 den 10. Oktober 1991 ratifizéiert, mee net an allen Deeler. Aner Dokumenter, déi mat der Europäescher Sozialcharta zesummenhänken, huet Lëtzebuerg nach net ratifizéiert. Wat fir Elementer sinn dat? Aus wat fir enge Grënn gi se vu Lëtzebuerg net akzeptéiert?

Deel dëse Post: