Wéi vill Leit am Ausland hu Lëtzebuerger Virfaren?

Op Basis vun der “loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise” souwéi duernoder “loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de :1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; 2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise” konnte Leit déi am Ausland wunnen awer bis zum Joer 1900 e Virfare mat Lëtzebuergescher Nationalitéit haten, dës wärend de leschte Joren och ufroen. Enn des Joers leeft dës Gesetz aus. Wéi vill Leit kéinte vun enger potenzieller Verlängerung profitéieren?

Deel dëse Post: