Staatsrot-Reform: Net gut genuch fir Jo ze soen!

A senger Chamber-Interventioun vum 31. Mee huet de Roy Reding sech erfreet gewisen, datt duerch d’Reform vum Staatsrot endlech der Representativitéit vun de Parteie Rechnung gedroe gëtt. Trotzdeem ernimmt den Deputéierten eng Rei vu wichtege Kritikpunkten, déi et der ADR onméiglech maachen, dëser Reform zouzestëmmen: Déi onsäglech Fraequot, wéinst der den ADR-Generalsekretär Alex Penning net an de Staatsrot genannt gouf, bleift weider bestoen. Desweidere kann duerch déi Reform net garantéiert ginn, datt den Equiliber vun de Pouvoire bestoe bleift. De Pouvoir, Memberen an de Staatsrot ze ernennen, soll dem ADR-Riedner no, eleng bei der Chamber leien an net zum Deel bei der Regierung a beim Staatsrot, ewéi dat och no der Reform de Fall wäert sinn. E weidere Kritikpunkt vum Roy Reding war d’Incompatibilitéit vu verschiddene Funktiounen mat enger Plaz am Staatsrot, och hei stellt sech de Problem, datt et zu engem Desequiliber bei der Trennung vun de Pouvoire komme kann. Den ADR-Deputéierten hält och fest, datt déi streng Kontroll vun der Verfassungskonformitéit  elo opgeweecht gëtt.

 

A senger Chamber-Interventioun vum 31. Mee huet de Roy Reding sech erfreet gewisen, datt duerch d’Reform vum Staatsrot endlech der Representativitéit vun de Parteie Rechnung gedroe gëtt. Trotzdeem ernimmt den Deputéierten eng Rei vu wichtege Kritikpunkten, déi et der ADR onméiglech mécht, dëser Reform zouzestëmmen: Déi onsäglech Fraequot, wéinst der den ADR-Generalsekretär Alex Penning net an de Staatsrot ernimmt gouf, bleift weider bestoen. Deswéidere kann duerch déi Reform net garantéiert ginn, datt den Equiliber vun de Pouvoire bestoe bleift, den Ernënnungspouvoir vu Memberen an de Staatsrot soll deemno eleng bei der Chamber leien an net zum Deel och bei der Regierung, ewéi dat och no der Reform de Fall wäert sinn. E weidere Kritikpunkt vum Roy Reding war d’Incompatibilitéit vu verschiddene Memberen am Staatsrot, och hei stellt sech de Problem, datt et zu engem Desequiliber bei der Trennung vun de Pouvoire komme kann. Den ADR-Deputéierten hellt deswéidere fest, datt déi streng Kontroll vun der Verfassungskonformitéit vun neie Gesetzesprojeten net eleng vum Staatsrot iwwerholl däerf ginn. Et huet sech an der Vergaangenheet schonns dacks gewisen, datt och d’Instanz vum Staatsrot net onfeelbar as. Deemno proposéiert de Roy Reding, datt och d’Deputéierte mussen eng Prise de Positioun initiéiere kennen.
A senger Chamber-Interventioun vum 31. Mee huet de Roy Reding sech erfreet gewisen, datt duerch d’Reform vum Staatsrot endlech der Representativitéit vun de Parteie Rechnung gedroe gëtt. Trotzdeem ernimmt den Deputéierten eng Rei vu wichtege Kritikpunkten, déi et der ADR onméiglech mécht, dëser Reform zouzestëmmen: Déi onsäglech Fraequot, wéinst der den ADR-Generalsekretär Alex Penning net an de Staatsrot ernimmt gouf, bleift weider bestoen. Deswéidere kann duerch déi Reform net garantéiert ginn, datt den Equiliber vun de Pouvoire bestoe bleift, den Ernënnungspouvoir vu Memberen an de Staatsrot soll deemno eleng bei der Chamber leien an net zum Deel och bei der Regierung, ewéi dat och no der Reform de Fall wäert sinn. E weidere Kritikpunkt vum Roy Reding war d’Incompatibilitéit vu verschiddene Memberen am Staatsrot, och hei stellt sech de Problem, datt et zu engem Desequiliber bei der Trennung vun de Pouvoire komme kann. Den ADR-Deputéierten hellt deswéidere fest, datt déi streng Kontroll vun der Verfassungskonformitéit vun neie Gesetzesprojeten net eleng vum Staatsrot iwwerholl däerf ginn. Et huet sech an der Vergaangenheet schonns dacks gewisen, datt och d’Instanz vum Staatsrot net onfeelbar as. Deemno proposéiert de Roy Reding, datt och d’Deputéierte mussen eng Prise de Positioun initiéiere kennen.
A senger Chamber-Interventioun vum 31. Mee huet de Roy Reding sech erfreet gewisen, datt duerch d’Reform vum Staatsrot endlech der Representativitéit vun de Parteie Rechnung gedroe gëtt. Trotzdeem ernimmt den Deputéierten eng Rei vu wichtege Kritikpunkten, déi et der ADR onméiglech mécht, dëser Reform zouzestëmmen: Déi onsäglech Fraequot, wéinst der den ADR-Generalsekretär Alex Penning net an de Staatsrot ernimmt gouf, bleift weider bestoen. Deswéidere kann duerch déi Reform net garantéiert ginn, datt den Equiliber vun de Pouvoire bestoe bleift, den Ernënnungspouvoir vu Memberen an de Staatsrot soll deemno eleng bei der Chamber leien an net zum Deel och bei der Regierung, ewéi dat och no der Reform de Fall wäert sinn. E weidere Kritikpunkt vum Roy Reding war d’Incompatibilitéit vu verschiddene Memberen am Staatsrot, och hei stellt sech de Problem, datt et zu engem Desequiliber bei der Trennung vun de Pouvoire komme kann. Den ADR-Deputéierten hellt deswéidere fest, datt déi streng Kontroll vun der Verfassungskonformitéit vun neie Gesetzesprojeten net eleng vum Staatsrot iwwerholl däerf ginn. Et huet sech an der Vergaangenheet schonns dacks gewisen, datt och d’Instanz vum Staatsrot net onfeelbar as. Deemno proposéiert de Roy Reding, datt och d’Deputéierte mussen eng Prise de Positioun initiéiere kennen.
A senger Chamber-Interventioun vum 31. Mee huet de Roy Reding sech erfreet gewisen, datt duerch d’Reform vum Staatsrot endlech der Representativitéit vun de Parteien Rechnung gedroen gëtt. Trotzdeem ernimmt den Deputéierten eng Rei vu wichtegen Kritikpunkten, déi et der ADR onméiglech mécht, dëser Reform zouzestëmmen: Déi onsäglech Fraequot, wéinst der den ADR-Generalsekretär Alex Penning net an den Staatsrot ernimmt gouf, bleift weider bestoen. Deswéideren kann duerch déi Reform net garantéiert ginn, datt den Equiliber vun de Pouvoiren bestoen bleift, den Ernënnungspouvoir vu Memberen an de Staatsrot soll deemno eleng bei der Chamber leien an net zum Deel och bei der Regierung, ewéi dat och no der Reform de Fall wäert sinn. E weideren Kritikpunkt vum Roy Reding war d’Incompatibilitéit vu verschiddenen Memberen am Staatsrot, och hei stellt sech de Problem, datt et zu engem Desequiliber bei der Trennung vun de Pouvoiren kommen kann. Den ADR-Deputéierten hellt deswéideren fest, datt déi streng Kontroll vun der Verfassungskonformitéit vun neien Gesetzesprojeten net eleng vum Staatsrot iwwerholl däerf ginn. Et huet sech an der Vergaangenheet schonns dacks gewisen, datt och d’Instanz vum Staatsrot net onfeelbar as. Deemno proposéiert de Roy Reding, datt och d’Deputéierten mussen eng Prise de Positioun init
Deel dëse Post: