Schoulquarantän: Wat sinn d’Corona-Reegelen?

„Zimmlech chaotesch“ nennt de Fernand Kartheiser an enger parlamentarescher Fro d’Ëmstänn, wann eng Klass a Quarantän gesat gëtt, well ee Schüler positiv geadr ginn ass. Duerfir freet hien dréngend Präzisiounen, och fir d’VErantwortung vun deenen eenzelen Akteuren am Schoulsekteur ofzeklären.

Deel dëse Post: