Niddreg Aarbechtsbereetschaft vun Asylanten

DPIen a BPIen maachen zu Lëtzebuerg nëmme seele vun der Méiglechkeet op eng provisoresch Aarbechtserlabnis Gebrauch an och d’Offer vu gratis Sproochecoursë gëtt dacks net an Usproch geholl. Wéi erkläert d’Regierung dës mangelnd Integratiounsbereetschaft a mat wéi enge materiellen a finanzielle Konsequenze mussen déi betraffe Leit rechnen?

Deel dëse Post: