“Nee” aus Iwwerzeegung!

Well d’ADR aus Iwwerzeegung a mat de richtegen Argumenter de Budget schonns zënter 30 Joer net matstëmmt, war et nëmme kohärent, datt d’Fraktioun den 18. Mäerz och zum sougenannten “douzième provisoire” hir Zoustëmmung verweigert huet. Et handelt sech hei ëm eng Dispositioun, déi et erlaabt, datt datt d’Regierung ka véier Méint de Budget vum leschte Joer weiderféieren.

Deel dëse Post: