Leit mat engem Handicap gehéieren an d’Mëtt vun eiser Gesellschaft!

A senger Interventioun vum 19. Mee geet de Jeff Engelen drop an, datt am Hibléck op eng vollstänneg Integratioun vun eise Matbierger, déi en Handicap hunn, nach vill ze maachen ass. Eis Gesellschaft wär an deem Sënn schonn e gudde Schrëtt weiderkomm, wa scho mol all déi konkret Proposen aus dem ADR-Walprogramm iwwert d’Abanne vun eisen handicapéierte Matbierger an eis Gesellschaft ëmgesat géife ginn.

Deel dëse Post: