Keel-Téiteng

Gemengewale Broschür Keel-Téiteng

Kandidatenlëscht

CAETANO Amilcar
(66 Joer)

WEIS Patrick
(56 Joer)

LADEIRA Paula
(47 Joer)

BOJANOVIC Michel
(46 Joer)

DA SILVA Abel
(63 Joer)

DE MAGALHÃES Luis
(66 Joer)

DE SOUSA Maria
(57 Joer)

ECK Michel
(69 Joer)

FAVITA Michael
(23 Joer)

MENDES Maria
(59 Joer)

PAROLIN Isabelle
(61 Joer)

WILHELM Florent
(77 Joer)