Lëtzebuerg huet sech duerch de Paräisser Klimaaccord zum internationalen Effort verpflicht, den Ustig vun der globaler Temperatur op zwee Grad vis-à-vis vum virindustriellen Zäitalter ze begrenzen. De Fred Keup wëll vun deene zoustännege Ministere wëssen, wéi vill Suen de Staat des Joer ausgëtt, fir dëst éiergäizeg Zil ze erreechen, a wien d‘ Bénéficiaire vun deenen Depense sinn.