JO zum Sozialdialog a JO zum Index

Den Index muss bleiwen, fir d’Kafkraaft vun de Leit ze erhalen. Dofir: Keng Manipulatiounen um Indexsystem oder um Wuerekuerf!