Gréng Ëmerzéiung an de Schoulkantinnen?

Soll lo och nach d’Ernärung vun eise Kanner op déi gréng Ideologie reduzéiert ginn?

An d’Regierung äntwert selbstverständlech…

Deel dëse Post: