Carlizzi Gilles

Nidderkuer, 23 Joer

Student

Klein Jean

Uewerkuer, 75 Joer

Pensionéiert

Angelini Valentino

Nidderkuer, 44 Joer

Geschäftsmann

Cabo da Costa Olivia Maria

Déifferdeng, 38 Joer

Salariée

Carlizzi Nico

Nidderkuer, 57 Joer

Pensionéiert

Faber Christian

Uewerkuer, 29 Joer

Gemengenaarbechter

Gasbarrini Olympia

Fousbann, 58 Joer

Geschäftsfra

Giannotte Joëlle

Fousbann, 36 Joer

Employée

Holper-Gilbertz Marie-Josée

Uewerkuer

Pensionéiert

Mamer Luc

Nidderkuer, 35 Joer

Vendeur

Melchior Antoine

Uewerkuer, 72 Joer

Pensionéiert

Müller Christian

Déifferdeng, 50 Joer

Salarié

Raach Philippe

Uewerkuer, 22 Joer

Elektriker

Raschella Nicodemo

Nidderkuer, 61 Joer

Pensionéiert

Schroeder Jean-Marie

Déifferdeng, 53 Joer

Pensionéiert

Seidel Steve

Uewerkluer, 29 Joer

Chauffeur

Seidel ép. Klein Viviane

Uewerkuer, 42 Joer

Salariée

Thoss Gisèle

Nidderkuer, 52 Joer

Pensionéiert

Valle Mireille

Fousbann, 27 Joer

Greffier