Gemengewalen 100 Punkte Programm

D’ADR setzt sech fir dës 100 Punkten an:

1. e Bevëlkerungswuesstem an eise Gemengen, dee moderat ass;
2. de Charakter vun eisen Dierfer, Stied a Gemengen erhalen;
3. eise Patrimoine schützen an historesch Gebaier a wäertvoll Bausubstanz erhalen;
4. bei grousse Bauprojete mussen d’Bierger matbestëmme kënnen;
5. sozial Mietwunnenge gi prioritär un Awunner aus der Gemeng;
6. Gemengewunnenge gi prioritär an zu engem faire Präis u Jonker aus der Gemeng;
7. Prioritéit bei soziale bezuelbare Wunnenge fir Leit mat enger Relatioun zur Gemeng;
8. Wunnraum, fir Awunner an temporären Noutsituatiounen ze hëllefen;
9. méi héicht Bauen an eng erhéichte Wunnengsdicht verhënneren;
10. Privateegentum respektéieren an d’Grondsteier net erhéijen;
11. Kriminalitéit oppe behandelen amplaz geheim halen;
12. e Sécherheetsplang zesumme mat der Police ausschaffen an ëmsetzen;
13. der Kriminalitéit mat enger Null-Toleranz-Politik entgéinttrieden;
14. der Police déi néideg Mëttelen, Infrastrukturen an Ënnerstëtzung ginn;
15. e wierklechen an effektiven „Platzverweis” uwenden;
16. d’Kameraen als en Deel vum Sécherheetsplang asetzen;
17. d’Gemenge kënnen och privat Sécherheetsdéngschter asetzen;
18. Präventivaarbecht am Beräich vun der Kriminalitéit leeschten;
19. de Pecherten déi néideg Ënnerstëtzung ginn, fir hir Aufgabe kënnen optimal ze erfëllen;
20. géint déi organiséiert Heescherei an de Mënschenhandel virgoen;
21. d’Sécherheet vun de Leit zu all Dageszäit, a besonnesch nuets, verbesseren;
22. d’Lëtzebuerger Sprooch als wichtegst Mëttel fir d’Integratioun notzen;
23. am ëffentleche Raum konsequent op Lëtzebuergesch schreiwen;
24. all de Stroossen nees en Numm op Lëtzebuergesch ginn;
25. Gemengepublikatioune méisproocheg an ëmmer och op Lëtzebuergesch erausginn;
26. d’Personal vun der Gemeng muss Lëtzebuergesch schwätzen;
27. gratis Coursen offréieren, fir d’Sprooch an d’Geschicht vum Land ze léieren;
28. eng Abiergerungszeremonie organiséiere fir Auslänner, déi Lëtzebuerger ginn;
29. d’Natur am allgemenge Bebauungsplang (PAG) schützen a fërderen;
30. an a ronderëm eis Uertschafte fir méi Natur a Biodiversitéit suergen;
31. méi Gréngflächen a (Gemeinschafts-)Gäert an eisen Uertschaften uleeën;
32. d’Loftqualitéit an den Uertschafte verbesseren;
33. méi Beem an den Uertschaften uplanze fir e regulativen Effekt bei héijen Temperaturen;
34. de Buedem net weider versigelen;
35. Stëllgewässer a Fiichtgebidder wa méiglech renaturéieren an nei uleeën;
36. d’Liichtverschmotzung reduzéieren a virum Kaméidi schützen;
37. eis Uertschafte mat déierefrëndlechen Infrastrukturen ekippéieren;
38. Déierenasyler an Opfänkstatiounen, fir wëll Déieren ze fleegen, generéis ënnerstëtzen;
39. Solaranlagen op ëffentleche Gebaier ubréngen, wouvun d’Awunner matprofitéiere kënnen;
40. bei industrielle Wandanlagen déi strengste Sécherheetskrittäre respektéieren;
41. d’politesch Partizipatioun fërderen an ausbauen;
42. bei kommunalen Decisiounen d’Bierger iwwert de Referendum direkt bedeelegen;
43. Gemengerotssëtzungen online iwwerdroen an archivéiere fir méi Transparenz;
44. politesch Neutralitéit vun alle kommunale Kommunikatiounsmedie garantéieren;
45. all kommunal Verwaltungsakten op der Gemeng um Pabeier an digital erméiglechen;
46. d’Gemeng informéiert méisproocheg, dorënner ëmmer op Lëtzebuergesch, an a liichter Sprooch;
47. méi kulturell a sportlech Aktivitéiten ubidde fir jonk an al;
48. déi Jonk eescht huelen a bei kommunale Projeten abannen;
49. e konsultative Kanner- oder Jugendgemengerot zu bestëmmte Punkten aberuffen;
50. fir qualitativ héichwäerteg Schoul- a Kannerbetreiungsstrukture suergen;
51. Betreiungsstrukturen a Schoulen op déi verschidde Quartieren an Dierfer verdeelen;
52. en einfachen Zougang zu Spillplazen, zur Natur an zu Sportinfrastrukture bidden;
53. iwwer sozial, kulturell, sportlech a kreativ Aktivitéite genuch Impulser fir d’Kanner schafen;
54. op de Gebrauch vun der Lëtzebuerger Sprooch an allen Infrastrukture fir Kanner insistéieren;
55. d’Partizipatioun um gesellschaftlechen, kulturellen a sportleche Liewe fir jiddereen erméiglechen;
56. Aktivitéiten och fir eeler Leit a Leit mat spezifesche Bedierfnesser zougänglech maachen;
57. generéis Ënnerstëtzung fir déi kommunal Veräiner;
58. de Veräiner déi néideg Infrastrukturen zur Verfügung stellen;
59. héich Subside fir de Veräiner hir wäertvoll Aarbecht an der Kanner- a Jugendbetreiung ausstellen;
60. de Veräiner nolauschteren an hinne mat Rot a personeller Ënnerstëtzung zur Säit stoen;
61. Initiativen ewéi Quartiers- oder Noperschaftsfester mat fräiwëllegem Charakter ënnerstëtzen;
62. eeler Matbierger eescht huelen an abanne bei Entscheedungen, déi si direkt betreffen;
63. eeler Leit a Leit mat spezifesche Bedierfnesser an hirer Eegestännegkeet doheem ënnerstëtzen;
64. flexibel Transportméiglechkeete fir Leit mat ageschränkter Mobilitéit (z.B. Ruffbus) ausbauen;
65. Infrastrukturen an Déngschtleeschtunge fir jiddereen, ouni Aschränkungen, accessibel maachen;
66. Formulairen ëmmer och um Pabeier ausstellen a wou néideg och Hëllef op der Gemeng bidden;
67. lieweg Dierfer mat Geschäfter, Bank, Post a gesondheetlechen Déngschtleeschtunge gestalten;
68. d’medezinesch Versuergung verbesseren;
69. kulturell Evenementer, grad mat Bezuch zu Lëtzebuerg, ënnerstëtzen an hëllefen organiséieren;
70. ëffentlech Bibliothéike schafen, an deenen och administrativ Servicer kënnen ugebuede ginn;
71. lokal a regional Muséeë schafen an ënnerstëtzen;
72. eis Kultur an Traditioune weisen, fleegen a fërderen;
73. historesch Plazen net duerch onpassend Konstruktiounen devaloriséieren;
74. dat reliéist Liewen ënnerstëtzen, Kierchen a chrëschtlech Fester erhalen;
75. de lokalen a regionalen Tourismus, deen déi örtlech Eegenaarte valoriséiert, fërderen;
76. lokal a regional Syndikater, déi sech ëm den Tourismus beméien, ënnerstëtzen;
77. regional an interkommunal Vëlospisten an Trëppelweeër ausbauen an ënnerhalen;
78. Natur- a Kulturparcoursen uleeën a fleegen;
79. d’Awunner entscheede loossen, ob si en Asylantenheem an hirer Gemeng wëllen;
80. eng aktiv Integratiounspolitik fir déi Asylberechtegt ënnerstëtzen;
81. d’Integratiounsaarbecht allgemeng méi energesch a méi geziilt upaken;
82. d’Diversitéit vun der Mobilitéit fërderen iwwert d’fräi Wiel vum Fortbeweegungsmëttel;
83. den Awunner méi Matsproocherecht bei de Buslinnen erméiglechen;
84. d’Horairen op de Bushaltestellen op elektroneschen Tafelen an Echtzäit uweisen;
85. Servicer mat Méiwäert, ewéi Ruffbus, Citybus, Late Night Bus a Spezialbusser, fërderen;
86. d’Mobilitéit esou plangen, datt d’Sécherheet vun alle Leit garantéiert ass;
87. genuch Parkplazen zu verstännege Präisser oder gratis zur Verfügung stellen;
88. verkéiersberouegt Zone mat residentiellem Charakter a Wunnquartieren uleeën;
89. naturfrëndlech Ëmgéiungsstroosse bauen, wou et méiglech a sënnvoll ass;
90. den Awunner e Krunnewaasser vun héijer Qualitéit sécheren;
91. all Awunner e Gratis-Drénkwaasser-Sockel d’Joer zur Verfügung stellen;
92. e Gratis-Offall-Sockel bei den Dreckskëschten aféieren;
93. Moossnamen ënnerstëtzen, déi zum Reduzéieren a Recycléiere vum Offall bäidroen;
94. administrativ Prozedure vereinfachen a beschleunegen;
95. Duebelmandater fir Buergermeeschter a Schäffen ofschafen;
96. d’Gemengenautonomie stäerken an d’Interesse vun den Awunner vertrieden;
97. de Gemengebudget mat der néideger Verantwortung geréieren;
98. Buergermeeschter a Sozialschäffen eng Plaz am Verwaltungsrot vum Sozialbüro ginn;
99. de Gläichstellungsbeoptraagten an der Gemeng duerch e Familljebeoptraagten ersetzen;
100.méi flexibel Kooperatiounsmodeller tëscht Gemengen erméiglechen a fërderen.

ADR is committed to these 100 points:

 1. for a moderate demographic growth in our municipalities;
 2. preserving the character of our villages, towns and cities;
 3. protecting our heritage, maintaining historic buildings and valuable building materials;
 4. citizens must have the opportunity to vote on major construction projects;
 5. social housing must be a priority for the inhabitants of the municipality;
 6. housing will be granted in priority and at a fair price to the youth of the municipality;
 7. priority for social housing will be given to people with ties to the municipality;
 8. housing will be provided for residents in temporary emergency situations;
 9. avoiding high-rise construction and increased housing density;
 10. respecting private property by not increasing property taxes;
 11. prosecuting crimes and not keeping them secret;
 12. developing and implementing a security plan in collaboration with the police;
 13. fighting crime with a zero tolerance policy;
 14. providing the police with the necessary means, infrastructure and support;
 15. enforcing a real and effective command to vacate the places;
 16. deploying cameras as part of the security plan;
 17. municipalities may also use private security services;
 18. carrying out preventive work in the field of crime;
 19. providing municipal staff with the necessary support to perform their duties as conscientiously as possible;
 20. acting against organized begging and human trafficking;
 21. improving the safety of people at all times of the day, especially at night;
 22. using the luxembourgish language as an important means of integration;
 23. writing constantly in Luxembourgish in the public space;
 24. giving all streets a luxembourgish name;
 25. publishing press releases in several languages including Luxembourgish;
 26. the staff of the municipality must speak Luxembourgish;
 27. offering free courses to learn the language and history of the country;
 28. organizing a naturalization ceremony for foreigners who have obtained the luxembourg nationality;
 29. protecting and promoting nature as part of the General Development Plan (PAG);
 30. ensuring more nature and biodiversity in our communities and their surroundings;
 31. creating more green spaces and gardens in our communities;
 32. improving urban air quality;
 33. planting more trees in cities for a regulating effect on high temperatures;
 34. avoiding the progressive concreting of natural areas;
 35. restoring and re-establishing still waters and wetlands where possible;
 36. reducing light pollution and protecting from noise;
 37. providing our cities with animal-friendly infrastructure;
 38. supporting shelters for domestic and wild animals;
 39. installing solar panels on public buildings, from which residents can benefit;
 40. installation of industrial wind turbines meeting the strictest safety criteria;
 41. promoting and expanding political participation;
 42. involving citizens directly in municipal decisions through a referendum;
 43. broadcasting and archiving board meetings online for greater transparency;
 44. guaranteeing the politicial neutrality of all means of communication at the municipal level;
 45. allowing everyone to settle their communal administrative acts at the municipality itself, on paper or digitally;
 46. the municipality provides information in several languages, including Luxembourgish, and in clear and simple language;
 47. offering more cultural and sports activities for young and old;
 48. taking youth seriously and involving them in municipal projects;
 49. organizing a child or youth Advisory Council on certain issues;
 50. ensuring quality school and childcare facilities;
 51. distributing childcare facilities and schools to the various neighborhoods;
 52. providing easy access to playgrounds, nature and sports facilities;
 53. creating sufficient impulses for children through social, cultural, sports and creative activities;
 54. insisting on the use of the luxembourgish language in all childcare facilities;
 55. allowing each resident of the municipality to participate in social, cultural and sporting life;
 56. making activities equally accessible to seniors and people with special needs;
 57. generous support for municipal associations;
 58. providing clubs with the necessary infrastructure;
 59. providing substantial grants for the valuable work of clubs in the area of children and youth;
 60. listening to clubs, advising them and providing them with personalized support;
 61. supporting initiatives such as neighbourhood parties and volunteer events;
 62. valuing the elderly and involve them in decisions that directly affect them;
 63. supporting the elderly and people with special needs at home while respecting their autonomy;
 64. making transport more flexible for people with reduced mobility;
 65. making infrastructure and services accessible to all;
 66. always issuing paper forms and, if necessary, providing assistance within the municipal administration;
 67. creating vibrant villages with stores, banks, a post office and health services;
 68. improving medical care;
 69. supporting and assisting the organization of cultural events especially those related to Luxembourg;
 70. creating public libraries in which administrative services can also be offered;
 71. creating and supporting local and regional museums;
 72. teaching, maintaining and fostering our culture and traditions;
 73. preventing the devaluation of the historic sites through inappropriate construction;
 74. supporting religious life, maintaining the churches and preserving the Christian festivals;
 75. promoting local and regional tourism that values local specificities;
 76. supporting local and regional unions involved in tourism;
 77. expanding and maintaining regional and intermunicipal bicycle and pedestrian paths;
 78. creating and maintaining natural and cultural trails;
 79. letting residents decide if they want an asylum center in their community;
 80. an active integration policy to support asylum seekers;
 81. approaching the integration work with more energy and determination;
 82. promoting diversity of mobility through free choice of means of transport;
 83. giving residents a say in bus routes;
 84. displaying schedules at bus stops on electronic boards in real time;
 85. promoting mobility services such as Ruffbus, Citybus, Late Night Bus and others;
 86. planning mobility to ensure safety for all;
 87. providing sufficient parking at reasonable rates;
 88. establishing traffic-calmed areas in residential neighbourhoods;
 89. building nature-friendly bypasses where possible and appropriate;
 90. ensuring high quality drinking water for residents;
 91. providing residents with an annual supply of free drinking water;
 92. making part of the waste management free of charge to the inhabitants;
 93. supporting measures that contribute to the reduction and recycling of waste;
 94. simplifying and accelerating administrative procedures;
 95. abolishing double mandates for mayors and eldermen;
 96. strenghtening communal autonomy and defending the interests of the inhabitants;
 97. managing the municipal budget with a greater sense of responsability;
 98. the mayor and the eldermen in charge of social matters are appointed to the board of directors of the ‘’Office Social’’;
 99. replacing the delegate for equality between men and women with a delegate for the family;
 100. enabling and promoting more flexible models of cooperation between municipalities.

L’ADR s’engage sur ces 100 points:

 1. pour une croissance démographique modérée dans nos communes;
 2. préserver le caractère de nos villages, villes et communes;
 3. protéger notre patrimoine et préserver les bâtiments historiques ainsi que les matériaux de construction précieux;
 4. les citoyens doivent avoir la possibilité de voter sur les grands projets de construction;
 5. le logement social sera prioritaire pour les habitants de la commune;
 6. les logements seront accordés en priorité et à un juste prix à la jeunesse de la commune;
 7. une priorité au logement social sera accordée aux personnes ayant des liens avec la commune;
 8. des logements seront accordés aux résidents en situation d’urgence temporaire;
 9. éviter la construction en hauteur et l’augmentation de la densité de logements;
 10. respecter la propriété privée et ne pas augmenter les taxes foncières;
 11. poursuivre les crimes et ne pas les garder secrets;
 12. élaborer et mettre en œuvre un plan de sécurité en collaboration avec la police;
 13. lutter contre la criminalité avec une politique de tolérance zéro;
 14. donner à la police les moyens, les infrastructures et le soutien nécessaires;
 15. appliquer un commandement de quitter les lieux réel et efficace;
 16. déployer des caméras dans le cadre du plan de sécurité;
 17. les municipalités pourront également faire appel à des services de sécurité privés;
 18. effectuer un travail préventif dans le domaine de la criminalité;
 19. donner aux agents municipaux le soutien nécessaire pour remplir leurs tâches de manière optimale;
 20. agir contre la mendicité organisée et la traite des êtres humains;
 21. améliorer la sécurité des personnes à toute heure de la journée, et notamment la nuit;
 22. utiliser la langue luxembourgeoise comme moyen important d’intégration;
 23. écrire constamment en luxembourgeois dans l’espace public;
 24. redonner à toutes les rues un nom luxembourgeois;
 25. publier les communiqués en plusieurs langues dont le luxembourgeois;
 26. le personnel de la commune doit parler le luxembourgeois;
 27. offrir des cours gratuits pour apprendre la langue et l’histoire du pays;
 28. organiser une cérémonie de naturalisation pour les étrangers ayant obtenu la nationalité luxembourgeoise;
 29. protéger et promouvoir la nature dans le cadre du plan d’aménagement général (PAG);
 30. assurer plus de nature et de biodiversité dans nos communes et leurs alentours;
 31. créer plus d’espaces verts et de jardins dans nos localités;
 32. améliorer la qualité de l’air dans les villes;
 33. planter plus d’arbres dans les villes pour un effet régulateur sur les températures élevées;
 34. éviter le bétonnage progressif des espaces naturels;
 35. restaurer et rétablir les eaux calmes ainsi que les zones humides si possible;
 36. réduire la pollution lumineuse et protéger du bruit;
 37. doter nos villes d’infrastructures respectueuses des animaux;
 38. soutenir les refuges pour animaux domestiques et sauvages;
 39. installer des panneaux solaires sur les bâtiments publics, dont les résidents peuvent bénéficier;
 40. installation d’éoliennes industrielles répondant aux critères de sécurité les plus stricts;
 41. favoriser et étendre la participation politique;
 42. impliquer directement les citoyens dans les décisions municipales via un référendum;
 43. diffuser et archiver les réunions du Conseil en ligne pour plus de transparence;
 44. garantir la neutralité politique de tous les moyens de communication au niveau de la commune;
 45. permettre à chacun de régler ses actes administratifs communaux à la commune même, sur papier ou numériquement;
 46. la commune informe en plusieurs langues, y compris en luxembourgeois, et dans un langage clair et simple;
 47. proposer davantage d’activités culturelles et sportives pour petits et grands;
 48. prendre les jeunes au sérieux et les impliquer dans les projets municipaux;
 49. convoquer un Conseil consultatif d’enfants ou de jeunes sur certains points;
 50. assurer des structures scolaires et de garde d’enfants de qualité;
 51. répartir les structures d’accueil et les écoles dans les différents quartiers et villages;
 52. offrir un accès facile aux terrains de jeux, à la nature et aux infrastructures sportives;
 53. créer suffisamment d’impulsions pour les enfants à travers des activités sociales, culturelles, sportives et créatives;
 54. insister sur l’usage de la langue luxembourgeoise dans toutes les structures d’accueil  pour enfants;
 55. permettre à chaque résident de la commune, de participer à la vie sociale, culturelle et sportive;
 56. rendre les activités également accessibles aux personnes agées et aux personnes ayant des besoins spécifiques;
 57. soutien généreux aux associations municipales;
 58. doter les clubs des infrastructures nécessaires;
 59. apporter des subventions élevées pour le travail précieux fourni par les clubs dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse;
 60. écouter les clubs en les conseillant et leur fournir un accompagnement personnalisé;
 61. soutenir des initiatives telles que des fêtes de quartier ou celles à caractère bénévole;
 62. attacher de l’importance aux personnes agées et les impliquer dans les décisions qui les concernent directement;
 63. accompagner les personnes âgées et les personnes à besoins spécifiques à domicile dans le respect de leur autonomie;
 64. flexibiliser les moyens de transport pour les personnes à mobilité réduite (par exemple Ruffbus);
 65. rendre les infrastructures et les services accessibles à tous;
 66. émettre toujours des formulaires sur papier et, si nécessaire, apporter de l’aide au sein de l’administration communale;
 67. créer des villages dynamiques avec des magasins, des banques, un bureau de poste et des services de santé;
 68. améliorer les soins médicaux;
 69. soutenir et aider à l’organisation d’événements culturels, notamment ceux ayant un rapport avec le Luxembourg;
 70. créer des bibliothèques publiques dans lesquelles des services administratifs peuvent également être offerts;
 71. créer et soutenir des musées locaux et régionaux;
 72. enseigner, entretenir et favoriser notre culture et nos traditions;
 73. ne pas dévaloriser les lieux historiques par des constructions inappropriées;
 74. soutenir la vie religieuse, entretenir les églises et conserver les fêtes chrétiennes;
 75. promouvoir un tourisme local et régional qui valorise les spécificités locales;
 76. soutenir les syndicats locaux et régionaux impliqués dans le tourisme;
 77. agrandir et entretenir les pistes cyclables et piétonnières régionales et intercommunales;
 78. créer et entretenir des sentiers naturels et culturels;
 79. laisser les résidents décider s’ils souhaitent un centre d’asile dans leur commune;
 80. une politique d’intégration active pour soutenir les titulaires du droit d’asile;
 81. aborder le travail d’intégration avec plus d’énergie et de détermination;
 82. favoriser la diversité de la mobilité par le libre choix des moyens de transport;
 83. accorder aux résidents un droit de regard en matière des lignes de bus;
 84. afficher les horaires aux arrêts de bus sur des tableaux électroniques en temps réel;
 85. promouvoir des services de mobilité tels que Ruffbus, Citybus, Late Night Bus et autres;
 86. planifier la mobilité de manière à garantir la sécurité de tous;
 87. fournir suffisamment de places de stationnement à des prix raisonnables ou gratuitement;
 88. établir des zones à circulation réduite dans des quartiers résidentiels;
 89. construire des voies de contournement respectueuses de la nature lorsque cela est possible et judicieux;
 90. assurer une eau potable de haute qualité pour les résidents;
 91. fournir chaque année aux habitants une base d’eau potable gratuite;
 92. rendre gratuite aux habitants une partie de la gestion des déchets;
 93. soutenir les mesures qui contribuent à la réduction et au recyclage des déchets;
 94. simplifier et accélérer les démarches administratives;
 95. abolir les doubles mandats pour bourgmestres et échevins;
 96. renforcer l’autonomie communale et défendre les intérêts des habitants;
 97. gérer le budget municipal avec un sens des responsabilités accru;
 98. le maire et les échevins en charge des affaires sociales sont nommés au Conseil d’administration de l’office social;
 99. remplacer le délégué à l’égalité entre hommes et femmes par un délégué à la famille;
 100. permettre et favoriser des modèles de coopération plus Flexibeles entre les différentes municipalités.