Firwat ginn d’Käschte fir eng Anästhesie net direkt rembourséiert?

print

De Jeff Engelen well an enger parlamentarescher Fro gewuer ginn, firwat e Patient, wann d’Rechnung fir d’Anästhesie ënnert 600 Euro leit, dës Sue virstrecke muss.