Familljen

D’Famill ass d’Basis vun eiser Gesellschaft. Dofir musse mir si ënnerstëtzen a wäertschätzen an eng familljefrëndlech Politik bedreiwen.