De Verwaltungsgeriichtshaff huet e Vott vum Dikkrecher Gemengerot kasséiert, dee  geduecht war, fir en Urteel vum Verwaltungsgeriicht mat prozeduralen Tricken ze ëmgoen. Et ass ëm e Reclassement vun Terrainen am PAG gaangen, déi als Bauland ausgewise waren, awer an enger Héichwaasserzon louchen. D’Proprietären hate Recht kritt, datt hir Terrainen misste bebaubar bleiwen, wat de Schäfferot net wollt. De Verwaltungsgeriichtshaff huet a sengem leschten Urteel esou wuel d’Gemeng (wou e sozialistesche Minister deemols Buergermeeschter war) wéi och d’Banneministesch staark kritiséiert. Si hätt missten, a Kenntnes vun der Jurisprudenz, d’Gemeng drop opmierksam maachen, datt esou en Urteel nëmme ka respektéiert an ëmgesat ginn.