Ëmständlech Prozedure fir d’Betrieber

Ëmständlech Prozedure kënne Firmae decouragéieren, fir jonk Leit mat engem Contrat d’initiation à l’emploi anzestellen. De Roy Reding renséignéiert sech iwwer déi Prozedur, well d’Leit mat esou engem Kontrakt weider der ADEM musse zur Verfügung stoen.

Deel dëse Post: