D’Krankekeess mécht et komplizéiert

Datt en Dokteschrezept net ze laang daarf verschleeft ginn, ass gutt a richteg. Awer datt elo Rezepter, déi an de Corona-Confinement gefall sinn an net konnten ausgefouert ginn (beim Kiné z.B.) net automatesch méi laang gëllen, suergt fir Gerenns, Ierger, Zäit- a Geldverloscht.

Deel dëse Post: