Reforme fir den Taxissecteur!

D’Taxisindustrie huet vill Problemer. Verschidde Reformversich hunn nach ëmmer net zu engem System gefouert, deen et fäerdegbréngt, déi legitim Interesse vun de Clienten mat de wirtschaftleche Bedierfnesser vum betraffene Secteur ze kombinéieren. Dëse Secteur steet och virun neien Erausfuerderungen, wéi déi vun alternative Betribsmodeller, déi méi flexibel sinn, awer och méiglecherweis d’Chauffeure schwächen, andeems se si an eng illusoresch Onofhängegkeet forcéieren. Huet d’Regierung wëlles, den Taxichaufferen ze hëllefen?

Le secteur des taxis connaît maints problèmes. Plusieurs tentatives de réforme n’ont toujours pas abouti à un système qui réussirait à concilier les intérêts légitimes des clients avec les besoins économiques du secteur concerné. Ce secteur est d’ailleurs confronté à de nouveaux défis, comme par exemple celui de modèles d’exploitation alternatifs plus flexibles mais également susceptibles de fragiliser les chauffeurs en les contraignant à une indépendance factice. Le gouvernement entend-il venir en aide aux chauffeurs de taxis?

Deel dëse Post: