déi Gréng schafe Papp of: E puer Fakten…

Nee, et ass leider kee Witz: Déi gréng Partei schafen de Papp zu Lëtzebuerg of. Dat gleeft Dir net? Hei Extraiten aus dem Gesetz:

Art. 3. Toutes les prises de contact avec la mère de naissance, l’autre parent de naissance, le ou les donneurs doivent être exercées dans le respect de leur vie privée.

(2) La mère de naissance et l’autre parent de naissance sont informés :
Art. 5. (2) 1° des conséquences juridiques de cette demande (…)

Art. 10. Le ministre compétent a pour mission:
(4) de recevoir la déclaration d’identité et la déclaration qui autorise la levée du secret de son propre identité par la mère de naissance ainsi que par l’autre parent de naissance;

(…) an esou geet dat monter weider. Dir mengt, et kéint net nach méi absurd ginn? Ofwaarden… Zum Schluss vum Gesetzesprojet fënnt sech en zousätzlecht Informatiounsblat, wou d’Fro gestallt gëtt:

Le projet est-il neutre en matière d’églaité des femmes et des hommes? An d’Äntwert? Natierlech “Oui”!

Déi Gréng hunn am Gesetzestext grad de Papp ofgeschaaft, ginn op där anerer Säit awer vir, d’Gläichberechtegung géif respektéiert ginn… Do feelen engem d’Wierder.

Deel dëse Post: