De Fernand Kartheiser zur Reform vum Nationalitéitegesetz (VIDEO)

Den 31. Januar huet an der Chamber en Débat d’orientation zur Reform vum Nationalitéitegesetz stattfonnt. A senger Interventioun ass de Fernand Kartheiser op déi eenzel Aspekter agaangen (Residenzklausel, Sproochenadr, Honorabilitéit) an huet d’Positioun vun der ADR duergeluecht.

Deel dëse Post: