Gëtt an den internationale Schoulen iwwerhaapt „Civique“ bäibruecht? De Fred Keup freet beim Schoulminister no.

Fro:

D’Participatioun um „Civique“-Unterrecht („Education à la citoyenneté“ am Enseignement général) ass fir Mënschen, déi d’lëtzebuergesch Nationalitéit wëlle kréien, obligatoresch, an dëst Fach spillt eng wichteg Roll am Lëtzebuerger Schoulsystem, well et de Schüler Kenntnisser iwwer eis Demokratie an eis Institutiounen, awer och kritescht Denke bäibréngt a well et doduerch d’Integratioun vu Kanner mat Immigratiounshannergrond ënnerstëtzt. Grad fir „international“ Schüler ass d’„Education à la citoyenneté“ deemno wichteg, fir Lëtzebuerg besser kennen ze léieren.

An deem Kontext hunn ech folgend Froen un den Här Minister:

  • Gëtt “Civique” och an den internationale Schoulen enseignéiert? Wann nee: Firwat hunn d’Schüler an der “traditioneller” ëffentlecher Schoul “Civique”, an déi an den internationale Schoulen net?
  • Wat gëtt an den internationale Schoulen ënnerholl, fir d’Schüler ze integréieren an hinnen d’Land an d’Institutioune vum Staat méi no ze bréngen?
  • Wéi eng Mesurë gedenkt d’Regierung ze ergräifen, fir och den “internationale” Schüler “Civique” unzebidden?