Bezierk Norden

SPËTZEKANDIDAT

Jeff Engelen

Tratten, 70 Joer, Deputéierten, Gemengeconseiller Wëntger, President vum Wëntger Tourismussyndikat

SPËTZEKANDIDAT

Michel Lemaire

Clierf, 35 Joer, parlamentaresche Beroder, Gemengeconseiller Clierf, President ADR Bezierk Norden

Jessica
Christ

Useldeng, 28 Joer, Bürosugestallt

Norbert Freymann

Mäerzeg, 63 Joer, Comptabel Service Economie rurale, President Mäerzeger Musek, Sekretär ADR Bezierk Norden, Kommiteesmember CIGR Nordstad

Laurent Gallinaro

Wäiswampech, 35 Joer, Beamten an der Chamber, Gemengeconseiller Wäiswampech, Vizepresident vun der Crypto Community Lëtzebuerg

Monique Jaeger

Viichten, 57 Joer, Privatbeamtin e.r.

Carlo
Kirsch

Nacher, 46 Joer, Pilot, Tresorier Bezierk Norden

Josée
Wagner

Mäerzeg, 61 Joer, Coiffeuse e.r.

Kathrin
Wolff

Useldeng, 23 Joer, Studentin am Droit, Kommiteesmember ADRenalin