Aspeisetariffer fir Biogasanlage flexibiliséieren

Bedreiwer vu Biogasanlage leiden dorënner, datt se net flexibel genuch op déi allgemeng Energiepräisentwéckelung reagéiere kënnen. Kënnt d’Regierung hinnen entgéint?

Deel dëse Post: