Asaz vu Lëtzebuerger Rettungsdéngschter am Grenzgebitt

Wéi oft hunn eis Nopeschlänner an de leschte Jorzéngten op Lëtzebuerger Rettungsdéngschter zréckgegraff? De Fred Keup freet no.

Fro:

An de leschte Joren huet sech d’Zuel vu Virfäll mat iwwernationaler Relevanz (z.B. Covid-Pandemie, Iwwerschwemmungen) geheeft. Lëtzebuerg huet awer schonn an de Jorzéngte virdru mat sengen Nopeschlänner eng ganz Rei vun Accorde signéiert, déi eng géigesäiteg Hëllef um Niveau vun de Rettungsdéngschter virgesinn:

  1. Loi du 6 juin 1976 portant approbation de l’accord entre le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l’assistance mutuelle en matière de Protection Civile, signé à Bruxelles le 23 juillet 1970 (Mém. A 1976, p 672)
  2. Loi du 29 avril 1980portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d’accidents graves, signée à Luxembourg, le 02 mars 1978 (Mém. A 1980, p.794).
  3. Arrangement administratif entre le Ministre de l’Intérieur du Grand-Duché de Luxembourg et le Ministre fédéral de l’Intérieur de la République Fédérale d’Allemagne relatif à l’application de la convention du 2 mars 1978 conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d’accidents graves.
  4. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française sur l’assistance mutuelle entre les services d’incendie et de secours luxembourgeois et français signé le 10 décembre 1962 et publié le 7 février 1963.
  5. Accord par échange de lettres du 12.9.1988 modifiant et complétant l’accord du 10.12.1962 sur l’assistance mutuelle entre les services d’incendie et de secours luxembourgeois et français
  6. Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Française relatif aux échanges d’informations en cas d’incident ou d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, signé le 11 avril 1980.
  7. Loi du 22 avril 1999portant approbation de l’accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur l’assistance mutuelle en matière de protection civile, fait à Luxembourg, le 13 mai 1993 (Mém. A 1999, p.1167).

An deem Kontext hunn ech folgend Froen un d’Madamm Banneminister:

  • Wéi oft huet säit Akraafttriede vun de genannten Ofkommes Lëtzebuerg Hëllef bei sengen Nopeschlänner ugefrot, a wéi oft hunn d’Nopeschlänner Hëllef bei eis ugefrot?
  • Wéi oft huet de CGDIS 2022 Ënnerstëtzung bei den Nopeschlänner ugefrot? Wéi oft ass Lëtzebuerg d’lescht Joer gefrot ginn?
  • Wéi oft war d’lescht Joer d’Air Rescue am Grenzgebitt am Asaz? Wéi vill Helikopteren aus Däitschland, Frankräich an der Belsch waren d’lescht Joer op eisem Territoire am Asaz?

 

Äntwert:

 

 

Deel dëse Post: