Wéi presentéiert sech d’Sécherheetssituatioun vun eise jiddesche Matbierger zu Lëtzebuerg?