ADR – Nee zur Impfflicht!

Den Ofschloss vun der Interventioun vum Fraktiounschef Fernand Kartheiser vum 19. Januar 2022 iwwert d’Impfflicht mécht d’Positioun vun der ADR nach eemol däitlech:

“Mir wëlle keng Verharmlosung vun der Krankheet. Mir wëllen de Respekt virun deenen, déi mat gudden Argumenter eng Zwangsimpfung ofleenen. Mir hätte gär e Modell vum Respekt, vun der Solidaritéit, vun der Fräiheet a Verantwortung. Sou wéi mir dat zu Lëtzebuerg virun Iech ëmmer gemaach hunn.” 

Deel dëse Post: