Remuneratioun vun externen ENEPS-Ugestallten – nogefrot !!!

D’Äntwert vum Sportsminister op eng QP vum Jeff Engelen iwwer d’Remuneratioun vun externen ENEPS-Ugestallte léisst vill Froen op. Dofir freet de Jeff Engelen no.

Fro:

A senger Äntwert op meng parl. Fro Nr. 7819 vum 24. Mäerz 2023 schreift den Här Minister iwwer d’Remuneratioun vun de Chargé-de-coursë vun der ENEPS:

D‘Tariffer ginn aktuell iwwert eng Decisioun vum Regierungsrot festgeluecht, sou wéi et am Kadergesetz vun der ENEPS virgesinn ass. De Regierungsrot huet sech a senger Decisioun vum 21. Dezember 2001 un där deemools applizéierter Formel vun der Education Nationale fir Iwwerstonnen inspiréiert, fir se fir d’ENEPS fir d’Sportsproffen an d’Dokteren ze iwwerhuelen.”

An deem Kontext hunn ech folgend Froen un den Här Minister:

  • Stëmmt et, datt besote Regierungsbeschloss vun 2001 souwuel 2015 wéi och 2022 ofgeännert gouf?
  • Wa jo, kann den Här Minister déi betreffend Beschlëss a senger Äntwert afügen?
  • Stëmmt et, datt sech an dëse Beschlëss op déi am Enseignement secondaire gëllend Formel betreffend d’Iwwerstonnereegelung beruff gëtt?
  • Firwat gouf dann, wéi et schéngt, weder 2015 nach 2022 déi säit 2007 duerch Règlement grand-ducal bestoend Formel applizéiert?
  • Am Hibléck op d’Formel bestinn am Sportsmilieu, eisen Informatiounen no, verschidde Meenungen. Kann den Här Minister, fir dëst kloerzestellen, déi aktuell applizéiert Formel mat engem Punktwäert vu 560 wéi och Index Abrëll 2023 detailléiert duerleeën?
  • Stëmmt et, datt laut allgemenger Rechtslag an dësem Dossier eng legal Basis wéi och e Règlement grand-ducal erfuerderlech ass?
  • Wa jo: wat ass dann déi gesetzlech bzw. déi reglementaresch Basis fir d’Ausbezuele vun de 60 Euro pro Stonn un déi extern Mataarbechter vun der ENEPS?
  • Eisen Informatiounen no ginn dës Mataarbechter allerdéngs pauschal remuneréiert. Kann den Här Minister dat confirméieren?
  • Anscheinend déngt de Regierungsbeschluss vun 2001 och der Remuneratioun vun Traineren, déi am Beräich vun der ENEPS aktiv sinn. Kann den Här Minister dat confirméieren an, wa jo, déi betreffend gesetzlech a reglementaresch Basis uginn?

Äntwert:

1) Stëmmt et, datt besote Regierungsbeschloss vun 2001 souwuel 2015 wéi och 2022 ofgeännert gouf?
Jo, dat stëmmt.
2) Wa jo, kann den Här Minister déi betreffend Beschlëss a senger Äntwert afügen?
D’Regierungsbeschlëss sinn intern Dokumenter a kënnen der Äntwert net bäigeluecht ginn. Déi relevant Informatiounen hunn mir an den Äntwerte verschafft.
3) Stëmmt et, datt sech an dëse Beschlëss op déi am Enseignement secondaire gëllend Formel betreffend d’Iwwerstonnereegelung beruff gëtt?
De Regierungsrot huet sech a senger Decisioun vum 21. Dezember 2001 un där deemools applizéierter Formel vun der Education nationale fir Iwwerstonnen inspiréiert, fir se am Kontext vun der ENEPS fir d’Sportsproffen an d’Dokteren ze iwwerhuelen.
4) Firwat gouf dann, wéi et schéngt, weder 2015 nach 2022 déi säit 2007 duerch Règlement grand-ducal bestoend Formel applizéiert?
Wéi gesot huet de Sportminister sech 2001 un der Formel déi deemools fir de Secteur vun der Education nationale ugewannt ginn ass inspiréiert, ouni sech ze engagéieren, dass d’Tariffer vun der ENEPS laangfristeg sollten Hand an Hand mat den Tariffer bezüglech Iwwerstonnen an der Education nationale goen. Entspriechend si weder 2015 nach 2022 hei Adaptatioune gemaach ginn.
5) Am Hibléck op d’Formel bestinn am Sportsmilieu, eisen Informatiounen no, verschidde Meenungen. Kann den Här Minister, fir dëst kloerzestellen, déi aktuell applizéiert Formel mat engem Punktwäert vu 560 wéi och Index Abrëll 2023 detailléiert duerleeën?
D’Formel déi zënter 2001 ugewannt gëtt ass folgend:
Nombre de points indiciaires x valeur du point indiciaire x (nombre indice :100) x (1:22) x (1:52).
Dëst entsprécht mat engem Punktwäert vu 560 a mam Index Stand Abrëll 2023 engem Tarif vun 123,89 Euro brutto.
6) Stëmmt et, datt laut allgemenger Rechtslag an dësem Dossier eng legal Basis wéi och e Règlement grand-ducal erfuerderlech ass?
Déi applikabel legal Basis ass bis dato d’Gesetz vum 29. November 1988 «portant organisation de la structure administrative de l’éducation physique et des sports», dat Folgendes virgesäit: «L’indemnisation du personnel visé par le présent article est fixée par le gouvernement en conseil» (Art. 13, leschten Alinea). Dat viséiert Personal setzt sech zesummen aus Sportsproffen, Dokteren an anere Chargés-de-Coursen déi iwwer spezifesch Kompetenze verfügen (Artikel 13, a) – c)).
Déi legal Basis ass duerch dat neit INAPS Gesetz (projet de loi n° 8090, deen den Institut national de l’activité physique et des sports schaaft), dat de 27.06 an der Chamber gestëmmt gouf, moderniséiert ginn. Dësen Text leet déi méiglech maximal Montante fest, wärend e Règlement grand-ducal déi applikabel Tariffer wäert festleeën. Besote Projet de Règlement grand-ducal ass den 22. Mäerz 2023 am Regierungsrot ugeholl ginn. Hei gëtt den Text am Moment op Basis vum Avis vum Staatsrot vum 20. Juni 2023 analyséiert a gegebenenfalls nach ugepasst.
7) Wa jo: wat ass dann déi gesetzlech bzw. déi reglementaresch Basis fir d’Ausbezuele vun de 60 Euro pro Stonn un déi extern Mataarbechter vun der ENEPS?
Wéi an der Äntwert zu der Fro 6) schon uginn, ass déi legal Basis d’Gesetz vum 29. November 1988 an de Beschloss vum Regierungsrot. Een neie Gesetzesprojet souwuel wéi e Reglementsprojet sinn aktuell an der Prozedur.
8) Eisen Informatiounen no ginn dës Mataarbechter allerdéngs pauschal remuneréiert. Kann den Här Minister dat confirméieren?
Nee, dëst kann net pauschal confirméiert ginn. D’Chargés-de-Coursen, déi iwwer Arrêté ministeriell vum Minister genannt ginn, deklaréieren all Mount hir geleeschte Stonnen a ginn deemno op Stonnebasis bezuelt.
Aner extern Mataarbechter, déi zum Beispill Coursen oder anert didaktescht Material ausschaffe gi via eng „Convention de prestation de services“ bezuelt. Den Tarif deen hei applizéiert gëtt ass 60 Euro brutto pro Stonn. De Gesamtmontant iwwert déi besote Konventioun am Virfeld gemaach gëtt, baséiert op enger Aschätzung wéi laang den Expert brauch fir de “Livrable”, deen an der Konventioun definéiert ass, ze produzéieren. Zukünfteg wäert dësen Tarif vu 60 Euro brutto och am uewe genannte Règlement Grand-Ducal fixéiert ginn.
9) Anscheinend déngt de Regierungsbeschluss vun 2001 och der Remuneratioun vun Traineren, déi am Beräich vun der ENEPS aktiv sinn. Kann den Här Minister dat confirméieren an, wa jo, déi betreffend gesetzlech a reglementaresch Basis uginn?
Et si keng Trainer an hirer Funktioun als Trainer fir d’ENEPS aktiv. Et sinn awer Trainer als Chargé de Cours fir d‘ENEPS a sportartspezifesche Formatiounen aktiv – dëst well si an deem Beräich iwwert dat néidegt Fachwëssen verfügen. Deemno gi si, wéi all aner Chargé de Cours, op Stonnebasis fir hier geleeschten Aarbecht bezuelt.

Deel dëse Post: