Statutten

ADR

Final Versioun
(no der leschter Ännerung, den 11. Oktober 2020,
um Generalkongress zu Ettelbréck).

Final Versioun
(no der leschter Ännerung vum 04. Juli 2023 um Statutekongress an der Stad)