Och wa Sproochstéierunge eréischt kënnen no e puer Joer erkannt ginn, ass de Remboursement vun deene Behandlungen net evident, wann d’Kand méi wéi 7 Joer huet. Eng parlamentaresch Fro vum Fernand Kartheiser probéiert, Kloerheet an därer Saach ze bréngen an de concernéierten Elteren ze hëllefen.