Ufanks Juli ass den Här Juncker en Deal agaangen: de Lëtzebuerger Premier bleift nach fir eng gewëssen Zäit Chef vun der Eurogrupp, dofir gëtt de Chef vun der Lëtzebuerger Zentralbank an den Directoire vun de Europäescher Zentralbank genannt. Dëse Kouhandel kéint elo platzen: eng Kommissioun vum europäesche Parlament verweigert d’Nominatioun, well am Directoire vun der EZB am Abléck nëmme Männer sëtzen. An elo, Här Juncker? Zënter dem 7. September waart d’ADR op eng Äntwert op dës parlamentaresch Fro: „Gëtt den Här Premierminister seng Demissioun als Chef vum Eurogrupp, wann den Här Mersch ieren net sollt nominéiert ginn?“

Och an der Fro ëm d’Nominatioun vun engem Lëtzebuerger an den Directoire vun der EZB kéint den Här Juncker zu gudder Lescht un deene Geeschter scheiteren, déi hie selwer geruff huet. Et wor jo och hien, deen ëmmer méi Kompetenze fir d’Europaparlament gefuerdert a sech ëmmer nees fir Fraequoten agesat hat. Elo kritt hie just d’Rechnung fir seng eege Politik.

Datt den Här Mersch fir dëse Posten elo op eemol net soll a Fro kommen, just nëmme well hie keng Fra ass, däerft den CSV-Premier dowéinst och net verwonneren. Zwou Fraen aus senger eegener Regierung, déi successiv de Ministère fir Chancëgläichheet geleet hunn, engagéiere sech fir Fraequoten. Zu Bréissel ass e weideren CSV-Member, d’Madame Viviane Reding, am Gaang eng Quot vu 40% Fraen an de Verwaltungsréit duerchzesetzen, dëst fir Betriber, déi op der Bourse cotéiert sinn.

Den Här Mersch ass ouni Zweifel e Mann, dee sech a finanzpolitesche Froe gutt auskennt. D’ADR huet awer eng ganz Rei vun inhaltlechen Differenze mam Här Mersch, zum Beispill iwwer d’Zukunft vun der europäescher Integratioun, den Index oder d’Bedeitung vun engem staarken Aarbechtsrecht. Am Europaparlament gëtt hien awer manner wéinst fachlesche Froen, mä virun allem wéinst sengem Geschlecht ugegraff. D’ADR bedauert, datt den Niveau vun där Diskussioun am Europaparlament op sou engem niddregen a reng sexisteschen Niveau verleeft. D’ADR huet sech ëmmer géint all Quoten ausgeschwat an insistéiert just op déi fachlech a mënschlech Kompetenze vun deene Leit, déi fir héich Positiounen a Fro kommen.

D’ADR gëtt och den Androck net lass, datt d’Europaparlament net deeselwechten Drock géing maachen, wann e Mann aus engem grousse Memberstaat sollt an den Directoire vun der EZB genannt ginn.

Sollt en Donneschdeg d’Europaparlament als Ganzt sech dem negativem Avis vu senger Wirtschafts- a Währungskommissioun uschléissen, muss den Här Juncker sech endlech deene Froe stellen, un déi d’ADR hien iwwert de parlamentaresche Wee de 7. September (parlamentaresch Fro Nummer 2283) erënnert huet! A falls de Conseil vun de Ministere sech iere sollt iwwer en negativen Avis vum Europaparlament ewechsetzen an den Här Mersch dann awer nominéieren, dann huet den Här Juncker seng ganz pro-integrationnistesch a pro-Europaparlament Positioune vun deene leschte Joren als reng Rhetorik entlarvt!

D’Debatt ëm den Här Mersch entlarvt d’Doppelmoral vu Juncker, Reding a Co!

Question parlementaire: Nomination pour le directoire de la Banque centrale européenne