Op Ufro vun der Zäitschrëft „Forum“ mécht d’ADR op en intressante Site opmierksam, dee vun der Zäitschrëft an d’Liewe geruff ginn ass a sech exklusiv mat der Diskussioun iwwer d’Reform vun der Lëtzebuerger Constitutioun befaasst. Dëst ass natierlech en eminent wichtege Sujet an d’ADR freet sech, datt et esou eng Initiativ gëtt, déi gläichzäiteg fir méi Biergerbedeelegung bei der Diskussioun suergt an dobäi och nach dozou bäidréit fir d’Diskussioun op en hoffentlech héijen an intressanten Niveau ze bréngen.

Hei ass de Link vum Site: www.constitution.lu

D’Positioun vun der ADR zur Verfassungsreform ass nach net definitif festgeluecht. Soubal déi parteiintern Diskussiounen zu deem Sujet ofgeschloss sinn, gëtt d’ADR hir Positioun ëffentlech bekannt.