Ass Lëtzebuerg elo schonns esou arem (a sinn d’Geldtranstransferten an d’Ausland esou grouss) datt de Staat elo Steiere bei den ASBLen muss andreiwe fir iwwert d’Ronnen ze kommen? Sinn all déi schéi Sonndesrieden iwwert de fräiwëllegen Asaz vergiess, elo wou d’Joer vum Benevolat eriwwer ass? D’ADR veruerteelt d’Virgoe vum Finanzminister deen de Veräiner mam Steieramt dreet a fuerdert d’Regierung op endlech d’Gesetz iwwert d’ASBLen op de Leescht ze huelen, mat Bléck op d’Bedierfnisser vun de Veräiner an de ville Fräiwëllegen.

RTL Radio huet d’Saach op d’Tapéit bruecht: „Effektiv kruten an der Vergaangenheet ASBLen iwwerraschend Post vum Steieramt an hu misse Steiere bezuelen“. Net de Finanzminister mä en héije Beamten huet du virum Micro missen no Erklärunge sichen.

Ass déi Juegd op d’Veräiner eventuell eng Revanche vum Minister Luc Frieden? Als Justizminister huet dësen am Mee 2009 e Projet de Loi iwwert d’ASBLen an der Chamber deposéiert, wat de Veräiner nei Obligatiounen, Paperassen a Formalitéiten opgezwongen huet, an engem Mooss dat méi wéi inakzeptabel ass. Op Drock vun de Veräiner, déi verlaangt hunn d’Gesetz ganz zréck ze zéien, huet dunn säin Nofolger am Justizministär, de François Biltgen, op enger Pressekonferenz am Mäerz 2010 versprach d’Gesetz ze verbesseren. Zanter dëser Pressekonferenz ass den Text an engem Tirang verschwonnen…

D’ADR fuerdert d’Regierung op, d’Gesetz vum 21 Abrëll 1928 iwwert d’“associations sans but lucratifs“ an d’Fondatiounen den neien Zäiten unzepassen. Dat neit Gesetz muss de Veräiner e séchere a legale Kader ginn, an et muss deene verschiddene Situatiounen (Fräizeitclub, Hëllef am soziale Beräich, kulturell Aktivitéiten, Sport, semiprofessionelle Sport, Utilité publique…) Rechnung droen. Esou laang wéi dat neit Gesetz net a Kraaft ass muss d’Steierverwaltung sech zeréckhalen, mat Ausnahm vu Situatioune wou en Abus manifest besteet.

Dat neit Gesetz muss d’Veräiner, hir Aktivitéiten an de Benevolat ënnerstëtzen! D’CSV Ministeren däerfen hinnen net den Hals zoudréinen. Grad a schwieregen Zäiten, wéi de Finanzminister se prophezeit, ass den Zesummenhalt vun der Gesellschaft méi wichteg wéi jee, an dësen Zesummenhalt gëtt an éischter Linn an de Veräiner gefördert.