Op Ufro vun der ADR huet de Justizminister e Mëttwoch, de 24. Oktober, de Budget vum Justizministère an der zoustänneger Commissioun presentéiert. Duerch d’Aféierung vun enger Tarificatioun kéinten um Niveau vun der Assistance judiciaire e puer Milliounen Euro gespuert ginn.

 Fir d’Joer 2011 waren am Kader vun der Assistance judiciaire 3 Milliounen Euro virgesinn; de Staat huet dunn awer missen dat duebelt ausginn (5,9 Milliounen). Fir d’Joer 2012 huet sech dat Ganzt widderholl: 3,5 Millioune stoungen am Budget; zënter Juli ass bekannt, datt d’Käschte sech nees op 6 Millioune belafen. D’Regierung schéngt nach ëmmer net bäigeléiert ze hunn, vu que datt am Budget 2013 op en Neits 3,5 Milliounen Euro fir d’Assistance judiciaire virgesi sinn. D’ADR fäert awer, datt d’Rechnung vill méi héich ausfält. D’ADR setzt sech aus deene Grënn dofir an, datt bei der Assistance judiciaire eng Tarificatioun ageféiert gëtt.

 D’ADR ass och der Meenung, datt, falls e Prozess verluer gëtt, eng „indemnité de procédure“ muss bezuelt ginn. Eng Vereinfachung vun de Prozedure kéint och de Staatsbudget entlaaschten. Bei verschiddenen Affäre kéint een eenzege Riichter agesat ginn amplaz dräi.