Enn 2010 steet am lafende Budget vun der Fleegeversécherung en Defizit vun 27,5 Milliounen Euro, a lues awer sécher ginn d’Reserven erof.  Dat ass eng Konsequenz vum Sozialofbau, deen am Kader vun der Tripartite 2006 bedriwwe gouf, wou dem Staat säi Beitrag an d’Assurance dépendance plafonnéiert ginn ass. D’ADR fuerdert, datt de Staat vun dësem Joer un erëm säi gesetzlech festgeluechte Beitrag, also 40% vum Budget, iwwerhëlt. Et däerf net um Bockel vun de Pflegebedürftegen gespuert ginn!

D’Staatsfinanze sti vill besser do, wéi vum Finanzminister gefaart, an dëst obschonns de Budget muss hierhale fir Banken an Eurolänner ze „retten“. Et schéngt ëmmer méi, wéi wann nëmme méi um Bockel vun den eeleren a kranke Mënsche gespuert géif, well dës Leit keng staark Lobby hunn.

Am Kader vum Sozialofbau – deen och vun de grousse Gewerkschaften an der Tripartite vun 2006 gedroe gouf – ass de Beitrag vum Staat an d’Fleegeversécherung op 140 Millioune pro Joer fixéiert ginn, wou d’Gesetz awer virgesäit, datt dës Participatioun 40% vum Budget sollt droen. Dës Moossnam sollt iwwregens 2010 auslafen, oder op d’mannst nei verhandelt ginn. Wëll dat net geschitt ass, besteet d’ADR drop, datt d’CSV-LSAP Regierung hir eege Gesetzer anhält, an de Staat vun dësem Joer un nees säin Undeel vu 40% iwwerhëlt! Domadder misst de Budget vun der „Assurance dépendance“ nach fir eng Rei Joeren am Equiliber bleiwen.

Iwwert de Wee vum fixe Beitrag – deen och net un d’Inflatioun ugepasst gouf – huet de Staat laut bestëmmte Berechnunge bis elo iwwert honnert Milliounen Euro gespuert, an dat um Bockel vun den Assureeën, an deene Leit déi op d’Fleegeversécherung ugewise sinn. Obschonns gläichzäiteg d’Cotisatioune vun 1% op 1,40% ugehuewe gi sinn.

D’ADR erënnert desweideren drun, datt den Alter fir den Untrëtt vun der Mammerent op 65 Joer erop gesat gouf, wouduerch den Elteren déi dorobber Usproch hunn, ronn 5 200 € pro Kand verluer ginn. Weider ass duerch d’Gesondheetsreform d’Partizipatioun fir Medikamenter, fir de Besuch beim Dokter an den Openthalt am Spidol fir déi eeler a krank Leit geklommen.

D’ADR huet an der Chamber géint all dës Moossnamen gestëmmt a setzt sech weider géint all Sozialofbau an, ganz besonnesch do, wou Familljen an eeler Leit betraff sinn.
Wann d’Steierrecettë weider um Niveau vum 1. Semester bleiwen, fuerdert d’ADR, datt den Alter fir an de Genoss vun der Mammerent ze kommen, rëm op 60 Joer erofgesat gëtt an d’Kannergeld nees indexéiert gëtt. Dës Mesuren sollen an de Budget vun 2012 ageschriwwe ginn.