De Budget 2012 – ronn 600 000 € (24 Mio Flux) einfach esou an de Sand gesat

D’ganz Equipe vun der ADR-Sektioun Diddeleng seet de Wieler nach emol Merci fir d’Vertrauen bei de Gemengewahlen 2011. Mir setzen alles drun fir dësem Vertrauen gerecht ze ginn.

Wichteg Informatiounen awer net fir déi ganz Oppositioun

Ons éischt Sëtzung war den 12. Dezember, wou de Budget presentéiert ginn ass. De Budget vun 176 Säiten hu mir de 5. Dezember zougestallt kritt. Méindes, den 8. Dezember war eng Sëtzung vun der Finanzkommissioun, et kann e soen déi wichtegst vum ganze Joer. An dëser Sëtzung kann een all Informatiounen nofroen déi noutwenneg sinn fir dëse Budget ze analyséieren.

Och bei der DDR war dat Wuert Demokratie am Numm enthalen

Kee vun der ADR oder vun déi Lenk waren fir dës Sëtzung agelueden an esou sinn ons wichteg Detailer virenthale ginn. Op d’Interventioun vun der ADR an der Sëtzung vum 12. Dezember wou mer ënner anerem verlaangt hunn fir de Budget vum Ordre du jour ze huelen a kuerzfristeg eng nei Finanzkommissiounssëtzung anzeruffen huet den Här Buergermeeschter gemengt et wieren déi Vertrieder an der Finanzkommissioun gewiescht, souwéi se bei de leschte Wahlen vum Gemengerot bestëmmt gi wieren an den Ordre du jour géif net geännert ginn.
Zu dësem Zäitpunkt waren déi nei Conseilleren scho vereedegt an et wier ouni Problem méiglech gewiescht fir se an dës Sëtzung anzelueden.
Demokratie à la tête du client.

E puer Punkten aus dem Budget

Freides an der éischter Sëtzung no der Virstellung vum Budget sinn nach an engem Eilverfahren e ganze Pak vun Devisen an Décompten, déi zum Deel déi leschte Joeren betraff hunn, ofgestëmmt ginn.

Ronn 600.000 € (24 Millioune Flux) einfach mol esou an de Sand gesat

Ee vun den Décompten war de „frais d’études pour la renovation et la mise en conformité de la piscine du centre sportif René Hartmann“. Den ADR huet gefrot wéisou an d’Renovatioun an d’Mise en conformité investéiert gëtt, wou jo elo fest steet datt de Centre René Hartman demoléiert a nei opgebaut gëtt. Dorop huet de Buergermeeschter geäntwert, datt dat nach aus der Zäit wier, wou eng Renovatioun virgesi war, an duerno wiere een op en aneren Wee gaangen.
Fir d’éischt Etuden op Etuden gemaach, zousätzlech Architektekäschten, alles an allem fir 515 000 €, an dann op en anere Wee goen.
Wa mer do derbäi nach all dat Gebastels a Gepiddels un der Schwämm rechnen da si mer bestëmmt iwwer 600 000 € déi an de Sand gesat goufen, genee dee Montant deen elo am Budget gebraucht gëtt fir alles ofzerappen. Iwwer esou Umierkungen geet LSAP stillschweigend ewech an do gëtt kee Wuert driwwer verluer.
Et ass alles anescht wéi en responsabelen Ëmgang mat ëffentleche Gelder.
Duerch dës ganz Misswirtschaft vum Schäfferot an esou Saachen, stinn elo och nach Folgekäschten vu Loyeren an der Héicht vun 255 000€ un, déi elo mussen un d’Betebuerger an un déi Reiser Schwämm asw bezuelt ginn, fir d’Schwammen mat de Schoulklassen ze garantéieren.

All Mount 8000€ Loyer

Genee dëse Montant muss d’Gemeng all Mount u Loyeren fir verschidde Localitéite bezuelen. Op Ufro vun der ADR ass ons matgedeelt ginn, datt an der nächster Sëtzung, eng Lëscht mat all de Loyeren an de Propriétéiten, de Gemengeconselljeen virgeluecht ginn.
D’ADR ass der Meenung, datt et méi interessant wier Immobilien ze kafen. Bei engem Remboursement vun 8000 € de Mount kann d’Gemeng ee Kredit mat enger Lafzäit vun 20 Joer an der Héicht vun 1 537 000 € ophuelen an dofir kann een esou munch Immobilien kafen.
Op der anerer Säit well d’ADR och wëssen wéi héich de Loyer ass, deen de Locataire vum Restaurant „an der Leih“ bezuele muss, ee Restaurant an deen d’Gemeng mat 287 000 € un den Ëmbauten partizipéiert huet. An der nächster Sëtzung soll dësen Detail matgedeelt ginn.

Neie synthetesche Belag am Stade Emile Mayrich fir 1 Millioun

Fir d’éischt ass awer nach eng Etude virgesinn fir 100 000 €. Et schéngt wéi wann d’Etuden eng vun de Lieblingsbeschäftegungen vum Schäfferot wier.
Bei der Etude fir Fluiditéit vum Verkéier am Zentrum sinn awer nëmmen 50 000 € virgesi ginn.

Manner Offall duerch Valorlux a vill Succès fir de Recycler

D’ADR ënnerstëtzt dës Moossnamen voll a ganz. Schon 2003 huet d’ADR virgeschloen der Valorlux bäizetrieden. Deemols war keen Interessi!
Am selwechte Joer hu mer op déi zum Deel schlëmm Verhältnisser um Recyclingpark higewisen, laang Schlaangen fir eran, a.s.w.. Onse Virschlag, d’Gemeng soll den Offall virun der Hausdier ewechhuelen, fir datt net all Mënsch mat sengem Auto muss selwer dohinner fueren, wat jo och ökologesch gesinn kee Sënn mëscht, ass total ignoréiert ginn. Elo besteet en ähnlechen Service mat genee deenen Argumenter.

Revaloriséierung vum Zentrum an der Niddeschgaass an eng Initiativ fir en Tram

Dës vun der LSAP esou grouss ugekënnegte Projeten si mat kengem Euro am Budget 2010 virgesin. Dësen Tram, sollten da jeemools gebaut ginn, ass beschtefalls eng kleng Tëscheléisung well keng esou wichteg Ëmgehungsstrooss méiglech ass,

Mat dem Citytunnel (Wahlprogramm Diddeleng) an der domadder verbonnener Ëmgehungsstrooss déi den Zentrum géif massiv entlaaschten wier dëse Problem geléist.

Dëst sinn 2 Projeten ënner aneren déi wichteg sinn, fir d’Zukunft vun Diddeleng, d’Liewensqualitéit vun de Bierger a fir d’Iwwerliewen vun der Geschäftswelt an domadder d’Attraktivitéit vun Diddeleng.

D’ADR stëmmt dëse Budget net!