No Presseinformatiounen ass am Gespréich, datt de Lëtzebuerger Premier Jean-Claude Juncker trotz allen Dementie soll Chef vum Eurogrupp bleiwen. Fir de Fall wou den Här Juncker ieren un der Spëtzt vum Eurogrupp bestätegt gëtt, verlaangt d’ADR seng Demissioun als Lëtzebuerger Premier.

D’ADR erënnert drun, datt den Här Juncker an der Lescht ëmmer nees gesot huet, datt déi Funktioun net méi mat däer vum Lëtzebuerger Premier compatibel wier. Lëtzebuerg brauch an dëse schwéieren Zäite Ministeren déi hir Lëtzebuerger Hausaufgaben net an Deelzäitaarbecht maachen, oder schlëmmer nach, dem Regéieren de Stellewäert vun engem besseren Hobby bäimoossen.

Et muss och domadder Schluss sinn, datt een als Minister zwee verschidde Standpunkter vertrëtt, jee nodeem ob een zu Bréissel oder zu Lëtzebuerg schwätzt, esou wéi dat den Ament am Dossier Index geschitt.

Lëtzebuerg brauch méi wéi jee Politiker, déi sech voll a ganz fir d’Interesse vun eisem Land asetzen, an déi dës net dauernd mat europäeschen Interesse gläichsetzen. D’ADR fuerdert e méi staarkt Lëtzebuerg an Europa, a Politiker déi sech mat Häerz a Séil glafwierdeg fir dëst Zil an hirt Land engagéieren.