Hei e klengen Androck vum Lëtzebuerger Owend, e Samschdeg 16te Juli 2016 zu Izeg an der ADR Scheier organiséiert vun den ADR Fraen.