De 4. Januar 2021 haten d’ADR-Fraen hire järleche Kongress. Et war e Kongress den ënnert dem Zeeche vun der Corona-Kris stoung an dowéinst virtuell ofgehale gouf. Dëst Joer gouf et, laut de Statutten, keng Neiwalen fir déi leedend Funktiounen, mee et koumen awer eng Rei vu neie Kandidature fir Member am Comité ze ginn, den sech domat konnt vergréisseren. Éieregaascht a Riedner um Kongress war dëst Joer de Generalsekretär vun der Partei, de Me Alex Penning. A senger Ried ass de Me Penning op d’Aktualitéit agaangen an huet d’Positioun vun der ADR an der Corona-Situatioun beschriwwen a kommentéiert. Hien huet betount wéi houfreg hien op seng Partei ass an hien huet och och d’Aarbecht vun den ADR-Fraen als besonnesch wichteg beschriwwen. Am Laf vum Joer feieren d’ADR-Fraen hiren 20. Gebuertsdag, den, wann déi sanitär Situatioun et erlaabt, och soll entspriechend gefeiert ginn. D’ADR-Fraen wëllen dëst Joer och, natierlech ënnert dem selwechte Virbehalt, d’Organisatioun vum traditionelle Familljefest iwwerhuelen.

Hei ass déi aktuell Zesummesetzung vum Comité vun den ADR-Fraen:

Presidentin: MISCHEL Sylvie

Vizepresidentin a Sekretärin: SOULTANOVA Goulnora

Tresorière: TROTZENKO-MULLER Nadejda

Memberen:

AHLES Thessy

FABER-SCHANEN Marie-Andrée

FUCHS Wilma

KOEHLER Pierrette

SIMON Xenia

SCHILTZ Marie-Anne

SOLNY Colette

SPAGNUOLO Rosella (cooptéiert)

Matgedeelt vun den adr-Fraen, Februar 2021