Péitenger Komitee 2012
President DI DOMENICO, Pino
Vizepresident THEIN, Joe
Sekretär WEBER, Jules
Keessier GESCHWIND, Mathias
Memberen BOEVER, René
DAUPHIN, Samantha
DI DOMENICO, Laura
ERR, Camille
MULLER, Patrick
RODRIGUES SOUSA, José
SCHMIDT, Roland
SCHMITT, Christian
THEIN-WEBER, Monique
WAGENER, Joelle
WEYLAND, Steve