Pressecommuniqué vun den ADR-Fraen

Keng Quotefraen an der Chamber!

D’Wale vum 14. Oktober 2018 hu gewisen, datt d’Initiativ vu Gambia 1, speziell vun der LSAP, fir Geschlechterquoten op de Wallëschten anzeféieren en eklatante Mësserfolleg war! Trotz de gesetzlech virgeschriwwene Quoten goufe nëmmen zwielef Fraen direkt an d’Chamber gewielt. Interessant ass besonnesch och, datt bei där Partei déi haaptverantwortlech fir d’Aféierung vun der Geschlechterquot war, nämlech der LSAP, keng eenzeg Fra gewielt gouf. Eng Partei déi an enger Quotelogik fonctionnéiert, sollt, fir glafwierdeg ze sinn, dann awer och hir Frae méi promouvéieren.
D’ADR Frae stelle fest, datt dës Kéier nach ronn 15% manner Frae gewielt goufen ewéi virum Quotegesetz (nämlech 12/60 amplaz vu 14/60).
Hirer Meenung no huet dëse Phänomen virun allem dës Ursaachen:
– Zum engen ass déi ondemokratesch a sexistesch Anti-Männer-Campagne vun der CNFL «Votez égalité», déi d’Fraen opgeruff huet, Fraen ze wielen, vu munche Wieler a Wielerinnen ofgestrooft ginn.

– Zum anere si vläicht och duerch déi 40% Quoteregelung genee déi Fraen, fir déi d‘Politik eng Prioritéit an hirem Liewen ass an déi dat engagéiert, gutt a kompetent maachen, als Quotefraen ugesinn an dowéinst net gewielt ginn.

Dofir erënneren d’ADR Fraen drun, datt an hiren An déi perséinlech Fäegkeeten a Kompetenzen eleng sollten de Kritär fir Auswiel a Befërderung sinn. Sief dat op enger Wallëscht, sief dat soss anzwuersch.
Quote gi géint de Prinzip vu gläiche Rechter, ee vun de Grondprinzipie vun der Demokratie an de Mënscherechter.
Fir eng gerecht Behandlung ze garantéieren, sinn d’ADR Frae géint d’Diskriminatioun vun enger Persoun, sief se „positiv“ oder „negativ“, déi op hirem Geschlecht baséiert.
Et sief betount, datt wann ee bis an enger Quotelogik ass, et kee Grond gëtt fir net och nach aner Kategorien ewéi dem Geschlecht eng Quot ze ginn, sief dat d’Reliounszougehéieregkeet, den Alter, de Beruffsstand a.s.w. D’Quotelogik féiert mëttelfristeg an eng Gruppementalitéit an där ëmmer méi Gruppen en Usproch op eng proportional parlamentaresch Representatioun erhiewen fir do hir Partikularintressien, och géint aner Gruppen oder Deeler vun der Gesellschaft, ze vertrieden. Domat komme mir ewech vun der Notioun vum allgemenge Wuel an dem gesellschaftleche Gesamtintressi fir dat bis elo all Parlamentarier eenzel verantwortlech ass an dat och bis elo all politesch Parteien probéieren ze vertrieden. D’ADR Fraen bleiwen dowéinst bei dem konstitutionelle Prinzip dat all Deputéierten soll dat ganzt Land vertrieden, wieren sech géint Quoten allgemeng a verlaange speziell d’Ofschafung vun de Geschlechterquoten op de Wallëschten.
D’ADR-Frae wëllen d’Participatioun vun esou vill wéi méiglech Leit, Fraen a Männer, an der Politik duerch konkret a pragmatesch Moosname begënschtegen. Sou kéinten déi politesch Parteien dofir suergen, datt méi Reuniounen dann ofgehale ginn wann et d’Famillje, Mammen a Pappen, besser arrangéiert. Bei Kongresser kéint och un eng Versuergung vun de Kanner geduecht ginn. Politesch Formatioun, besonnesch och fir jonk Leit, sollt eng Prioritéit sinn. Och sollten déi politesch Parteien hir Reuniounen, mä och hir Kommunikatioun, bewosst esou opbauen, datt et méiglechst keng Barrière gëtt.

De Comité vun den ADR Fraen
19.10.2018
Kontakt :
ADR-Fraen : Sylvie MISCHEL, sylvie.mischel@adr.lu
ADR Sekretariat :
Alternativ Demokratesch Reformpartei (ADR)
22, rue de l’eau
L-1449 Lëtzebuerg
Tel.: 26 203 706