Grad Kanner kënne schwiereg Patiente sinn, a Waardezäiten an den Urgence verquësse si dann och net gutt. De Steve Colin verlaangt an der Petitioun 778, datt d’Waardezäiten an der Kannerklinik bei den Urgence méi kuerz musse ginn. Als Papp vun zwee Kanner, weess hien, vu wat hie schwätzt. Nieft der Waarderei stéiert hien awer och, datt anscheinend an der Klinik kaum Prioritéite gesat ginn, wat den Eescht vun der Erkrankung ugeet an datt de Wartesall och alt ze kleng ass fir déi vill jonk Patienten. Mat senger Fra Rosemarie probéiert hien, säin Uleies däitlech ze maachen, an hien huet och eng Entrevue bei eiser Partei kritt, fir seng Doleance virzebréngen. Empfaang goufen de Steve an d’Rosemarie Colin vum Kelly Meris (2. v. l. op der Photo)  an dem Fernand Kartheiser.