„Déi ekonomesch Erausfuerderunge fir Lëtzebuerg, haut a muer“, esou de Numm vun engem interessante Virtrag, deen de Generaldirekter vun der Chambre de Commerce, den Här Carlo Thelen am Reuniounssall vun der ADR-Fraktioun gehalen huet. Dat op Invitatioun vun den ADR-Fraen.

Op alle Fall koum et zu engem flotten Echange tëscht de ronn 15 Partei-Memberen an dem Carlo Thelen. Dee krut, ënnertaanerem mat op de Wee, datt d’ADR op méi e qualitative Wuesstem setzt. Lëtzebuerg dierft net, ëm all Präis, sou weider wuesse wéi bis elo, dat géif op Käschte vun den Awunner an hirer Liewensqualitéit goen.