Mat Bestierzung huet d’ADR de „Geheimaccord“ vun de Ministeren Juncker, Krecké an Haldsorf vum 2. Abrëll 2009 mat de Promoteure Guy Rollinger a Flavio Becca zur Kenntnis geholl an deem d’Regierung d’Realisatioun vu grousse Geschäftzentren an aner Infrastrukturen zu Léiweng an zu Wickreng ënnerstëtzt. D’ADR verlangt d’Urgence Erklärunge vun dëse Ministeren.

Et ass skandaléis datt d’Regierung Geheimaccorde mat Promoteuren ofschléisst, déi Konträr zu alle legislative Prozedure sinn. Doriwwer eraus gëtt d’Gemengenautonomie esou per Dekret ausser Kraft gesat, an d’Matsproocherecht vun der Bierger zur Farce dégradéiert.

Onverständlech ass et datt eng Regierung, mat un der Spëtzt de Premier Jean-Claude Juncker, zwee Promoteure schrëftlech Zousoe gëtt, fir zwee riseg Bauprojeten däerfen ze realiséieren obschonns dës staark kontestéiert sinn.

D’Regierung setzt sech esou iwwert Gesetzer a legal Prozeduren ewech, a versprecht par Dekret Autorisatiounen ier d’gesetzlech Prozeduren iwwerhaapt ugelaf sinn.

Gläichzäiteg ass d’Gemengenautonomie domatten ausser Kraaft gesat, wëll et un éischter Stell d’Gemenge sinn, déi iwwert den allgemenge Bebauungsplang an hirer Gemeng décidéieren.

Et versteet een och elo firwat dat déi sozialistesch Majoritéit am Réiser Gemengerot, an „treuer Gehorsam“, nach virun de Wahlen dem Projet Léiweng mordicus an engem éischte Vote gréng Luucht ginn huet, an datt d’Sozialisten déi zu Beetebuerg an Diddeleng d’absolut Majoritéit hunn, sech mat kengem Wuert géint de Projet „Outlet Zenter“ gewiert hunn, obschonns grad d’Geschäftswelt vu Beetebuerg an Diddeleng als éischt vun dësem Projet betraff sinn. Genau sou d’CSV, déi obwuel se zu Beetebuerg an zu Diddeleng an der Oppositioun sinn, sech mat kengem Wuert zu dësem Projet geäussert hunn.

De Combel ass d’CSV an der Gemeng Réiser, déi sech virun de Gemengerotswahlen géint de Projet ausschwätzt obschonns se weess datt zwee CSV-Ministeren, dorënner de Premier, schonn den Accord ginn hunn.

Duerch dëse Geheimaccord verpflicht d’Regierung sech ausserdeem op Käschte vun de Stéierbezueler, Privatpromoteuren Zoufahrtsstroossen a Milliounenhéicht ze amenagéieren.

D’ADR verlaangt duerfir datt de Staatsminister Jean-Claude Juncker an d’Minsiteren Jean-Marie Halsdorf a Jeannot Krecké, d’Urgence, d’nächst Woch an der Chamber, an enger ëffentlecher Sitzung, déi néideg Informatioune ginn, an op d’Froe vun den Deputéierte äntweren.

Doraus ergëtt sech, op d’Ministeren Juncker, Krecké an Halsdorf nach an hiren Ämter tragbar sinn.