Här Buergermeeschter

Sou wéi d’Règlement (Art.9) et virgesäit, erlaben ech mer dës Fro un de Schäfferot ze stellen.

Betrëfft: System „Vel’oh!“

Zu Bréissel besteet en ähnleche System fir Vëloen ze léine wéi de Stater „Vel’oh!“. Déi belsch Press zitéiert e Rapport aus deem ervirgeet, datt vun 2 041 „Villo!“, déi zirkuléieren der am Joer 2011 512 geklaut gi sinn!

An deem Kontext géif ech dem Buergermeeschter gären dës Froe stellen:

  1. Gëtt et fir Lëtzebuerg och Zuelen, wéi vill Vëloen déi am System „Vel’oh!“ integréiert sinn, geklaut oder vandaliséiert goufen?
  2. Wie kënnt fir dës Fraisen op?
  3. Wat gëtt ënnerholl, fir d’klauen oder d’Vandaliséiere vun dëse Vëloen op e Minimum ze reduzéieren?

Mat beschte Gréiss,

Marceline Goergen
Gemengeconseillère