De sougenannte „nationale“ Fraerot (CNFL – Conseil national des femmes luxembourgeoises) hat jo d’Kandidatur vun den ADR Frae refuséiert an dat mat fadescheinegen Argumenter. Aner politesch Fraenorganisatioune sinn wuel am CNFL vertrueden. D’Presidentin vun den ADR Fraen, Sylvie Mischel, war „Zu Gast“ am „Lëtzebuerger Land“. Si ass nach eemol op deen Thema zeréckkomm, deen besonnesch brisant ass, well dat Gremium bal 400.000 Euro d’Joer vum Staat kritt, fir all Lëtzebuerger Fraen als Daachorganisatioun ze vertrieden.