Mat Verwonnerung hëlt d’ADR zur Kenntnis datt Lëtzebuerg d’Büroe fir d’Asyldemandeuren zou mécht a keng Flüchtlinge méi ophëlt. Einfach d’Bürosdier zouspären, an de Problem ass geléist! Neen Här Immigratiounsminister Nicolas Schmit, esou einfach geet et net! D’ADR verlaangt en décidéiert Handele géint den Asyltourismus, a fuerdert mat dem selwechten Engagement datt Leit, déi aus Länner komme wou effektiv Gefore bestinn, weider Schutz am Grand-Duché fannen. Lëtzebuerg däerf net seng moralesch Flicht a seng international Obligatiounen iwwer Bord geheien, wëll d’Regierung net fäeg ass am Dossier vum Asyltourismus (dixit den Immigratiounsminister!) aus dem Balkan déi noutwenneg Moossnamen ze huelen.

Schonns de 27. Mäerz huet d’ADR gefuerdert: Kee Lampedusa zu Lëtzebuerg! De 6. Abrëll, bei der Deklaratioun zur Lag vun der Natioun, huet de Premier Minister dëst an der Chamber gesot: „Mir sinn der Meenung an hunn dat och esou décidéiert, dass Serbien e séchert Land ass. A fir Mënschen, déi aus engem séchere Land kommen, ass a priori keng Plaz.“ Wat aus dëser Deklaratioun ginn ass kann een sech op Campingen am Mëllerdall oder an de méi wéi iwwerfëllte Strukture wéi Don Bosco a Weilerbach ukucken! Elo weess d’Regierung sech net anescht ze hëllefe wéi d’Dier zouzeschloen…

An der Flüchtlingspolitik huet d’CSV-LSAP Regierung als éischt eng Situatioun opkomme gelooss, déi dem Land net wierdeg ass a klaakt elo ondifferenzéiert d’Dieren zou. D’ADR bedauert datt Leit mussen op Campinger verdeelt ginn an datt Famillje mat Kanner nëmmen ënner schwierege Bedingunge mat deem Neideschste versuergt kënne ginn. Duerch déi grouss Zuel vun Demandë fir Asyl, déi vu Leit aus séchere Länner gestallt ginn, mussen dann och Demandeuren déi aus onséchere Länner bei ons kommen onméiglech laang Prozeduren a Kaf huelen, wat fir en Réi Iraker zum Hongerstreik gefouert huet!

Schold un dësem Misär huet ganz eleng d’CSV-LSAP Regierung déi zanter Mäerz näischt ënnerholl huet fir d’Flüchtlingsstréim aus „séchere Länner“, wéi Serbien an Mazedonien, ze stoppen! Dës massiv Well vun Asyldemandeuren ass ausgeléist ginn, wëll Leit ass dëse Länner kee Visa brauche fir op Lëtzebuerg ze kommen, an dës Regelung ass mam Accord vun der Regierung geholl ginn. D’ADR verlaangt datt, vun elo un a bis déi betraffe Länner garantéieren datt bei hinnen d’Mënscherechter geuecht ginn – an esou keng Demanden op Basis vun der Genfer Konventioun ugeholl muss ginn – d’Visasflicht erëm agefouert gëtt!

Schonns am Mäerz huet d’ADR dëst verlaangt: „Ons Regierung muss also op den Accord vun Dublin pochen, wou e Flüchtling seng Ufro an deem éischte Land muss stelle wou en an Europa ukënnt. Wann net aneschtes, da muss Lëtzebuerg seng Grenzen erëm vun der Douane iwwerwaache loossen. Ganz dréngend mussen deenen d’Handwierk geluet ginn déi dës Wirtschaftsflüchtlingen an onst Land aschleisen. „ Och hei muss d’CSV-LSAP Regierung endlech handelen amplaz demagogesch Rieden ze schmäissen.
D’ADR weist nach eemol drop hin datt Flüchtlingen aus onséchere Géigenden, wou d’Aussiicht besteet datt se ënner d’Bëstemmunge vun der Genfer Konventioun falen, weider mussen zu Lëtzebuerg Schutz fannen, an datt d’Prozedure fir dës Leit a Famillje musse prioritär an a verstännegen Delaie behandelt ginn. Fir dëst ze garantéiere muss den „Asyltourismus“, wéi de Minister sech ausdréckt, gestoppt ginn, an zwar direkt!