Den Här Finanzminister gëtt et elo selwer am RTL-Interview zou: “Mir kréien en zolitten Defizit beim Zentralstaat“. D’ADR fuerdert den Här Frieden an déi ganz Regierung op, d’Spueren eescht ze huelen, weist nach eng Kéier op hir konkret Propositiounen hin a verlaangt, datt d’Depensen de Recetten ugepasst ginn.

Den Här Frieden an d’CSV/LSAP-Regierung sinn nach ëmmer net an der Realitéit ukomm. De Staatsdefizit klëmmt bestänneg weider, an d’Regierung huet bis elo ausser e puer kosmeteschen Operatiounen nach keng richteg Spuermoossnamen decidéiert. Déi zwou Regirungsparteie schénge sech géigesäiteg ze bloquéieren an net zu efficacen Decisiounen amstand ze sinn!

D’ADR erënnert un déi Spuermoossnamen, déi se schonns am Abrëll 2010 proposéiert hat an am Abrëll 2012 aktualiséiert huet. Et gëtt Zäit, datt d’Depensen an eisem Staatsbudget dem reellen Akommes ugepasst ginn. Amplaz vun hypotheteschen neien Entwécklungen um Finanzsektor ze dreeme soll d’Regierung endlech eis Economie diversifizéieren an iwwerflësseg Staatsdepense ganz sträichen. Wa mir esou weidermaachen, kréie mir hei zu Lëtzebuerg iergendwéini eng Scholdelaascht, déi mir net méi packen.

D’ADR wëll, datt Lëtzebuerg nees e Land gëtt, dat e frëndleche Klima fir Betriber offréiert. Lëtzebuerg muss nees d‘Land vun de kuerze Weeër ginn an et muss iwwerflësseg a komplizéiert bürokratesch Prozeduren ofschafen. Déi europäesch Legislatioun däerf net méi streng ëmgesat ginn ewéi néideg. D’ADR ass och dofir, datt nees méi Kompetenzen an déi national Souveränitéit zréckgeféiert ginn.

D’Spuerpropositioune vun der ADR